M 131.1053 - 10 rokov prevádzky a údržby Klubom historickej techniky Zvolen

7.9.2008 8:00 Vladimír Kavčiak Zdroj: KHT Zvolen

M 131.1053 - 10 rokov prevádzky a údržby Klubom historickej techniky Zvolen

Motorový vozeň M 131.1053, výrobného čísla:6636, pochádzajúci z prvej série legendárnych motorákov série M 131.1, bol vyrobený v roku 1948 vo výrobnom závode TATRA - KOPŘIVNICE v bývalom Československu. Samotná montáž už však prebiehala v nových priestoroch vo vagónke Studénka, kde bola výroba týchto motorových vozňov presunutá. V mesiaci december 1948 bol zo závodu vyexpedovaný do svojho prvého pôsobiska v depe Plzeň, kde bol 23.12.1948 zaradený do prevádzky.

Zmienka o poslednej návšteve dielní pochádza z roku 1981, keď bola v Nových Zámkoch vykonaná redukovaná stredná oprava. Motorový vozeň bol do zbierok MDC (múzejno-dokumentačné centrum) získaný dňa 26.11.1986 z RD Košice. (vyradenie 16.12.????) Vozeň bol opätovne sprevádzkovaný v RD Nové Zámky, jeho oprava bola ukončená v máji 1993, dňa 25.5.1993 sa samostatnou jazdou presúva do RD Brezno, kde bude v najbližších rokoch pôsobiť. Od roku 1993 až do roku 1997 bol v letných mesiacoch motorový vozeň nasadený do prevádzky na prepravu brigádnikov a návštevníkov Čiernohronskej lesnej železnice z Podbrezovej do Hronca. V tomto čase jeho prevádzka a údržba patrila do pôsobnosti ( vozebnej stanice, neskôr depa) Brezno. Prevádzková situácia v tom čase vyzerala nasledovne: pred otvorením sezóny na ČHŽ bola väčšinou vždy v apríli vykonaná prehliadka v rozsahu MM a následne po slávnostnom otvorení sezóny ČHŽ ( k 1. máju), bol motorový vozeň nasadzovaný vždy v sobotu a nedeľu na vozbu mimoriadnych vlakov z Podbrezovej ( niekedy až z Brezna), cez odb. Chvatimech do Hronca. V tomto období sa zúčastnil aj niekoľkých mimoriadnych jázd po ozubnicovej trati z Brezna do Tisovca, alebo cez Zvolen do Lučenca. V roku 1994 sa zúčastnil na výstave lokomotív v rušňovom depe Bratislava hlavné. Po ukončení sezóny na "Balogu", bol motorák stiahnutý do Brezna, kde bol odstavený v miestnej hale opráv. Z dôvodu zanikajúcej údržby v depe Brezno a odchodu jeho opatrovateľov do dôchodku bol motorový vozeň dňa 4. 6. 1998 pripravený na prepravu do depa Zvolen. V priestoroch tohto depa pôsobí Klub historickej techniky, ktorého členovia sa dovtedy podieľali na záchrane a sprevádzkovaní motorovej lokomotívy "cénuly" T 678.0012 a oprave parného rušňa 422.0108.

A tak už na druhý deň piatok 5. júna 1998 v dopoludňajších hodinách prichádzajú členovia KHT prevziať a odviesť motorový vozeň do jeho nového pôsobiska, ktorým sa na ďalší čas stáva Zvolen. Po príchode do RD Brezno ich pred halou opráv čaká naleštený motoráčik s ktorým sa aspoň takýmto spôsobom lúčia jeho rušňovodiči a opravári. Poobede opúšťa vlastnou silou motorový vozeň Brezno a dokonca jeden z jeho bývalých "majstrov" ho po vypravení zo žst. Brezno "kočíruje" do Podbrezovej, v ktorej odovzdáva službu Zvolenskému kolegovi. Pri lúčení mu praje mu veľa šťastných kilometrov z teraz už "jeho" mašinkou a jeho pohľady smerujú k motorovému vozňu pomaly miznúcemu za zákrutou. Týmto sa uzatvára ďalšia kapitola v živote motorového vozňa M 131.1053.


150 rokov železníc na Slovensku, 1998, Batislava Petržalka, © Dušan Kelo

Údržba

Po príchode do Zvolena je motoráčik nakrátko odstavený do priestorov Východnej remízy, aby už na druhý deň ráno odtiahol novú 811.006 do Hronskej Dúbravy a tam sa privesili na záves manipulačného vlaku idúceho do Banskej Štiavnice, kde sa zúčastnia výstavy vozidiel v miestnej železničnej stanici. Naspäť sa vracia na závese mimoriadneho parného vlaku ťahaného Uhrankou 331.037. Po tejto akcii dostáva nové alkalické batérie. V letných mesiacoch sa zúčastňuje celoslovenských osláv 150. výročia železníc na výstavách v Poprade, Bratislave a Zvolene, počas ktorých sa členovia KHT oboznamujú z jeho obsluhou a údržbou. 29. augusta 1998 po jazde z Čremošného, konanej pre regionálnu televíziu, ktorá natáča filmový dokument o práci stredoslovenských železničiarov dochádza po príchode do depa Zvolen k rozpadnutiu lamelovej trecej spojky. Táto je v priebehu nasledujúcich 2 týždňov opravená následne je vykonaná skúšobná jazda a tak už 19. 9. toho roku môže odísť M 131.1053 na oslavy 100 ročného výročia železnice na Orave do Dolného Kubína. V roku 1999 sa motorák zapája do muzeálnej prevádzky až 12. júna kedy absolvuje jazdu do Mlyniek a stadiaľ do Hronca. Pri návrate sa vracia do Brezna, odkiaľ si odváža prívesný vozeň CDlm 6 -2083 z ktorým bude v budúcnosti tvoriť súpravu. V lete sú opravené lanovody radenia rýchlosti a plynu. Sú založené nové klinové remene na pohon nútenej ventilácie motora a je tiež prevedená výmena oleja v motore. V roku 2000 je prevedená skúška tlakových nádob pri ktorej je jedna nádoba vyradená a nahradená novou. Na stanovištiach sú odobraté manometre a ich stav je preverený na kalibrovacej stolici. V mesiacoch október 1999 až apríl 2000 sú v oddieli pre cestujúcich demontované lavice a v celom motorovom vozni je vymenené podlahové linoleum. Pri tejto oprave sme zistili, že bočná výdreva v oddieli a na stanovištiach je vekom značne poškodená - zhnitá, a tak sa musela odstrániť. V oddieli bola nahradená novým smrekolitom. Na stanovištiach nebola menená s tým, že tam bude vymenená priebežne ako bude postupovať oprava. Tu sme však narazili na obrovský problém: materiál ktorým bol pôvodne oblepený interiér sa už nevyrába a tak sme pristúpili k jeho náhrade samolepiacimi tapetami s tým istým vzorom. Problém však nastal z požadovaným množstvom tejto tapety, ktoré sme nakoniec zakúpili až vo veľkosklade 13. apríla 2000. Tento termín uvádzame zámerne, pretože koncom mesiaca mal mať motorový vozeň jazdu pre nemeckých turistov. Až potom mohla prebehnúť samotná montáž rozvodov kúrenia, lavíc a políc. Toto sa intenzívnymi prácami podarilo stihnúť do 28. apríla a tak dňa 30. apríla 2000 odchádza do Tisovca z vynoveným interiérom. Táto jazda sa vyznačovala aj ako "skúška ohňom" pre vtedy 52 ročný motorák, ktorý na náročnej ozubnicovej trati do Tisovca doviezol až 82! cestujúcich, hoci jeho kapacita je 49 osôb. V lete je opravená hlava kompresora, v jej spätných záklopkách sa nachádza hrdza, čo je dôvodom slabého výkonu a vzduchovej netesnosti. V septembri počas jazdy následkom skratu na spínači ostal vysunutý pastorok na štartri, ktorý zhorel. Po návrate z Bratislavy bol vozeň pristavený na podúrovňový sústruh, kde sa upravil jazdný profil dvojkolesí na UIC-ORE. V októbri bol sprevádzkovaný vykurovací agregát VA 10 a rozhýbané klapky prestavovača kúrenia Leto - Zima do oddielu pre cestujúcich. Pri zimnej jazde 1-2.12. 2001 do Hronca vznikla závada na vykurovacom agregáte. Po naplnení naftou dlhoročne nepoužívanej nádrže pre agregát sa upchal mechanický čistič paliva hrdzou z nádrže. Táto závada bola odstránená až po príchode do depa (spustenie nafty, vyčistenie sitka, odstránenie hrdze z vnútra nádrže).


Zimné stretnutie v Hronci, 1994, Hronec, © Dušan Kelo

    V decembri 2001 až mesiaci máj 2002 prebiehala rekonštrukcia pultu riadenia na "P" stanovišti. Pult bol uvedený do stavu v akom boli tieto motorové vozne expedované z výrobného závodu v Studénke v rokoch 1949 - 50. Boli dosadené pôvodné manometre vzduchu, prepínače pozičných svetiel a reflektora a bola urobená príprava na odstránenie koncových červených svetiel.30 apríla je prevedená prehliadka v rozsahu MO. V septembri bolo vymenené vstrekovacie čerpadlo, za náhradné získané z MDC. Toto čerpadlo spolu so vstrekovacími tryskami bolo odskúšané a nastavené na požadované hodnoty na skúšobnej stolici. V roku 2003 sa vymenil prepúšťač a spolu s vypínačom kompresora boli nastavené tlaky vzduchu ovládania kompresora. Tak ako po iné roky od prevzatia motorového vozňa boli preciachované manometre tlakov vzduchu.

    V roku 2004 bol menený olej v spaľovacom motore, v mechanickej prevodovke Mylius a v nápravovej prevodovke. Boli odstránené netesnosti na palivovom okruhu, vymenené palivové a sacie filtre. 13. apríla 2005 vezie motorový vozeň parný rušeň 422.0108 na váhu do ŽOS Zvolen a pri tejto príležitosti je tiež odvážený. Na váhe sú nastavené tlaky na jednotlivú nápravu a nárazníková výška. 14. mája bola vykonaná prehliadka v rozsahu MO.

    V roku 2005 je pripravená jazda do bývalého výrobného závodu v Kopřivnici. Zároveň klub KHT komunikuje so zástupcami Českých dráh o možnosti vlastnej jazdy motorového vozňa po tratiach ČD. Dozvedáme sa, že pred jazdou na trate ČD, musí byť každé vozidlo prehliadnuté zástupcom Českých dráh (preberačom pre hnacie vozidlá). Pri tejto prehliadke sa kontroluje celkový stav vozidla, dokumentácia a predpísané prehliadky a revízie. Kedže motorový vozeň sme prebrali bez akejkoľvek dokumentácie musí sa v archívoch nájsť náhradná, ak sa nenájde musí sa revízia vykonať znovu. V archívoch MDC sme našli iba zmienku o Technicko - bezpečnostnej skúške. A tak je v lete 2005 dňa 27. 8. vykonaná defektoskopia závesov, dvojkolesí a pružníc. V auguste je vykonaná revízia elektrickej inštalácie, 20.8 sú preciachované manometre a 31.8 je vykonaná revízia tlakových nádob. Zároveň je od 15.8 do 1.9.2005 prevedená rozšírená prehliadka MO, počas ktorej je vymenený olej v spaľovacom motore a sú zakúpené nové 24 V alkalické batérie. Pred samotnou jazdou prichádza do Bratislavy, kde je motorový vozeň navezený, preberač z ČD, ktorý po prehliadke udelí M 131.1053 osvedčenie o spôsobilosti jazdy na ČD na dobu 5 rokov.

    V mesiacoch január - apríl 2006 je vymenené rozpadnuté ložisko v domci na náhone dynama a kompresora. V lete sa začína opravovať interiér veľkého stanovišťa. V júli sú vyviazané tlakové nádoby a 18.7. je prevedená tlaková skúška. V auguste počas posunu v depe Zvolen odtrhlo na prírube náhon pre dynamo a kompresor. Tento je 25.8 opravený, no počas prestavovania vozňa do konvoja idúceho na jazdu do Prievidze sa táto závada zopakuje. Po príchode do Prievidze je cez noc 25. /26. 8. zistená príčina závady a táto je aj členmi klubu v miestnom depe odstránená. To, že sa oprava podarila potvrdzuje motorový vozeň na svojich jazdách do Hornej Štubni v dňoch 26. a 27 .8. 2006. V decembri je opravený interiér veľkého stanovišťa na strane vlakvedúceho.

    Vzhľadom na časté znehodnocovanie oleja v spaľovacom motore (znižovanie bodu vzplanutia naftou), sa hľadá príčina tohoto javu. Z tohoto dôvodu je 1. 4. 2007 vymenené jedno dopravné čerpadlo nafty za nové. Po odjazdení akcie do Banskej Štiavnici 13. 4. je odobratá vzorka oleja a odovzdaná na rozbor do chemického laboratória v depe Zvolen. Výsledky rozboru nás utvrdzujú v našich úvahách, že miesto vniknutia nafty do oleja je práve cez vydraté dopravné čerpadlá. Tak je v máji zakúpené aj druhé dopravné čerpadlo, ktoré je následne vymenené. Týmto sa odstránil problém so znehodnocovaním oleja. Počas poslednej jazdy na zraze historických vozidiel roztrhlo výtlačnú hadicu na kompresore. Aby sa táto závada už nezopakovala je v júli vykonaná rekonštrukcia výtlačného potrubia, pri ktorej je pôvodná ohýbaná hadica nahradená potrubím a potrebné flexibilné uchytenie je dosiahnuté až v ďalšej časti potrubia. V marci 2008 je vymenený olej v spaľovacom motore. V máji je vyčistený palivový okruh a prepláchnutá palivová nádrž. V júli sú demontované manometre z dôvodu opätovnej kalibrácie.

    Na tom, aby motorový vozeň fungoval spoľahlivo počas jeho 10 ročného pôsobenia v opatere klubu KHT majú veľký podiel aj pracovníci opravárne v depe Zvolen, či už sa jedná o tryskárov, stolára, elektrikárov a ďalších, ktorí nám ochotne pomohli s opravami za čo im patrí naša veľká vďaka.


Zrekonštruovaný pult riadenia na „P“ stanovišti, 2002, © KHT

Plány do budúcnosti

   Okrem snahy udržať motorový vozeň v čo najlepšom prevádzkovom stave, sa v najbližšej dobe predpokladá obnova riadiaceho pultu na "Z " stanovišti. Tým by bola oprava celého interiéru ukončená a mohlo by sa pristúpiť k úpravám vonkajšieho vzhľadu, ktorý bude zodpovedať stavu po vyrobení v roku 1948. To znamená: výmenu reflektora za pozičné svetlo označujúce jazdu vpred, alebo vzad, odstránenie červených koncových svetiel z čiel, výrobu a založenie tkz. "sukien", ktoré boli v minulosti z motorového vozňa odstránené. V neposlednom rade bude M 131.1053 opatrená novým lakom, s popismi z obdobia výroby tohoto hnacieho vozidla.


Lepenie tapiet v oddieli pre cestujúcich, 2000, RD Zvolen, © KHT

Prevádzka

   Stav počítadla kilometrov pri prebratí vozňa bol 9 950 km. Tabulka kilometrických prebehov motorového vozňa M 131.1053:

Rok

Kilometre

Rok 

Kilometre

1998

1672

2004

729

1999

1423

2005

1718

2000

1450

2006

1385

2001

1594

2007

1688 

2002

1310

2008

356

2003

759

-

-

Súvisiace odkazy