Elektrifikace tratě Šumperk – Bludov – (Zábřeh na Moravě)

3.8.2008 8:00 Ing. Karel Kubátka

Elektrifikace tratě Šumperk – Bludov – (Zábřeh na Moravě)

Tato vedlejší trať se nachází v Olomouckém kraji spojující okresní město Šumperk s hlavní tratí Praha – Ostrava. V jízdním řádu ji nalezneme pod číslem 291 a je odbočnou tratí ze stanice Zábřeh na Moravě. Převážnou část provozu tvoří silná osobní doprava ze směru Olomouc a Přerov. Prozatím cestující museli přestupovat ve stanici Zábřeh na Moravě, kdy po elektrifikaci se počítá s přímým spojením.

Trať je v celém úseku jednokolejná. Plány na elektrifikaci vznikly již v 80. letech, ovšem realizace se uskutečnila až nyní.

 

Vlastní rekonstrukce by se podle zadavatele měla sestavovat z následujících částí:

  1. Celkové elektrizace tratě 291 napájecím systémem 3kV ss
  2. Rekonstrukce staničních a traťových zabezpečovacích zařízení
  3. Dálkové ovládání zabezpečovacího a sdělovacího zařízení na zastávce Zábřeh na Moravě a v žst. Postřelmov, Bludov
  4. Úpravy již nevhodných nástupišť a vybudování nových ostrovních nástupišť v žst. Šumperk, Bludov a Postřelmov a zkrácení nástupiště na zastávce Zábřeh na Moravě
  5. Rekonstrukce kolejového lože a zvýšení traťové rychlosti na 100 km/h

Dnem 15. 6. 2008 se přibližně na čtvrt roku zastavil provoz mezi stanicemi Šumperk a Bludov, díky již zmíněné elektrizaci tratě 291. Práce se již dotýká i samotné žst. Šumperk. Veškeré osobní vlaky ve směru na Zábřeh na Moravě jsou v úseku Šumperk – Bludov nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. Dopravu autobusy zajišťuje firma Veolia Transport, která je shodou okolností taktéž provozovatelem osobní dopravy na přilehlé soukromé trati Šumperk – Sobotín s odbočnou tratí do Koutu nad Desnou. Těchto vlaků ani vlaků směřujících do Olomouce přes Uničov se výluky netýkají.

23.7.2008 - žst. Šumperk: Výstavba nástupiště číslo 3 © Ing.Karel Kubátka

Přejděme k samotné elektrifikaci a rekonstrukci úseku tratě Šumperk – Bludov. Výpravní budova v žst. Šumperk prošla nedávnou rekonstrukcí a tak již započaly první práce na celkové úpravě kolejiště. Od vjezdových návěstidel po zhlaví na obou stranách již proběhly betonáže základových konstrukcí pro trakční stožáry a brány. Dále již jsou sneseny koleje číslo 2, 4, 6, na jejichž místech se nyní staví nové ostrovní nástupiště číslo 3. Celková doba práce by měla trvat 42 dnů.

Na samotné trati započaly práce výkopem základů pro trakční stožáry a jejich vybetonování za využití stávající koleje. Až na malou část úseku jsou patky stožárů podél celého úseku. Dále byly demontovány předvěsti a vjezdová návěstidla a poté započala celková demontáž kolejových polí. V těchto dnech je úsek zcela bez kolejí a nyní probíhá pokládka kabeláže a zároveň oprava většiny mostních konstrukcí a propustků. Ze směru ze Šumperka do poloviny tratě již probíhá i sanace kolejového lože. Před žst. Bludov začaly práce na zpevňování svahů. Délka stavebního procesu by měla trvat podle prvotních předpokladů 103 dnů. Konec prací na tomto úseku je prozatím naplánován na 3. 10. 2008.

23.7.2008 - trať Šumperk - Bludov: Úprava svahu před Bludovem © Ing.Karel Kubátka

Po elektrifikaci se počítá s vedením přímých vlaků ze stanic Přerov, Olomouc a Nezamyslice dosud vedené do stanice Česká Třebová. Jízdní doba mezi Zábřehem na Moravě a Šumperkem by se měla zkrátit v průměru oproti současnému stavu o 2,5 – 4 minuty. Současný stav je 17 minut. EMOs by mel podle předpokladu ujet stejnou vzdálenost za 13 minut a osobní vlak vedené elektrickou lokomotivou za 14,5 minuty. Největší zkrácení jízdní doby se počítá při nasazení elektrických jednotek např. 471. Elektrifikován by mel být i triangl před Bludovem, jako příprava pro další pokračování směrem na Hanušovice – Jeseník (Letohrad). Stejně tak se do budoucna počítá se zadrátováním tratě do Koutu nad Desnou.

Poznámka editora:

Výběr článků o modernizaci této trati najdete v naší diskusi Elektrizace tratí na území ČR. (-zz-)

Titulní snímek: 23.7.2008 - trať Šumperk - Bludov: Pohled směr Bludov © Ing.Karel Kubátka

Galéria

Súvisiace odkazy