Náhrada starých mechanických závor (7): Zelené I. a II.

1.8.2008 8:00 Ing. Tomáš Rotbauer

Náhrada starých mechanických závor (7): Zelené I. a II.

A zase späť na Poltársko, kde sa to rozbieha. V tejto časti bude reč o dvoch priecestiach, ktoré boli spustené súčasne. Aj keď sa v jednom s týchto prípadov nejedná o náhradu starých mechanických závor, nakoľko ide o priecestie iba svetelné bez závor.

 

 

 

Ako to bolo

Priecestie v km 14,873 je typu VÚD. V čase vytypovania priecestí na rekonštrukciu a náhradu mechanických, malo toto priecestie výstražníky typu VÚD. Medzičasom prešlo úpravou a ŽSR si svojpomocne vymenilo výstražníky za „novší typ“ AŽD 71. Kontrola stavov priecestia a núdzová obsluha bola vyvedená na zastávke Zelené. Zastávka Zelené súčasne slúži ako závorárske stanovisko pre priecestie v km 16,127. Priecestie km 14,873 bolo napájané zo zastávky Zelené. Časť kábla išla v zemi a druhá časť vzduchom na drevených stĺpoch až ku priecestiu.

Priecestie v km 16,127 bolo mechanické. Ovládanie bolo spred budovy zastávky Zelené. Obe priecestia križujú jednu a tú istú cestu z Kalinova až do Utekáča. Projekčné práce začali v januári 2006. Stavebné povolenie bolo vydané pre obe priecestia spoločne 5.2.2007. Stavebné práce sa rozbehli začiatkom leta 2007.

Žiaľ pre nedostatok finančného krytia zo strany ŽSR boli práce na všetkých rozrobených priecestiach ku koncu roku dočasne pozastavené.

Zelené - Mechanické závory km 16,127, 24.9.2003, © ddzz

Nový stav (od 8.7.2008)

Obe priecestia sú vybavené novým priecestným zab. zar. 3. kategórie s priecestníkmi. Každé priecestie má svoju dvojicu priecestníkov a každé priecestie má samostatné spúšťanie. Použité sú počítače osí od fy. FRAUSCHER.

Priecestie v km 14,873 je svetelné bez závor a s pozitívnou signalizáciou. Výstroj je v novom reléovom domčeku (RD). Zrušili sa existujúce plechové ŠM skrine a ventilové koľajové obvody. Je to posledné novo budované priecestie s výstražníkmi typu AŽD.

Priecestie v km 16,127 je svetelné s polovičnými závorami a s pozitívnou signalizáciou. Výstroj je v novom RD v blízkosti priecestia. Staré mechanické závory sa odstránili. Boli doplnené nové tabule s číslicami jedna a tabule pred priecestím. Je to prvé novobudované priecestie na tejto trati s výstražníkmi typu BETAMONT. Boli zdemontované drôtovody a pohon závor.

Napájanie PZZ je vybudované nové a je spoločné pre obe priecestia. Priecestia sú napájané zo zastávky Zelené s novej elektromerovej skrinky. Telefóny na priecestiach sú napojené na nový traťový kábel, ktorý bude ukončený až po spustení PZZ a úprav zar. v žst. Poltár.

Obsluha nákladiska Zelené bude zabezpečená elektromagnetickými zámkami (EZ), obdobne ako v prípade Kalinova až po spustení PZZ a úprav zar. v žst. Poltár. V Zelenom musí obsluha požiadať výpravcu v Poltári o uvoľnenie EZ a potom si vyberie kľúče od výmenových zámkov. Boli zdemontované drôtovody a pohon závor.

Zelené - Už s novou závorou a výstražníkom LED, 7.7.2008, © štb

Aktivácia

Samotná aktivácia prebiehala počas jednodňovej výluky 7.júla 2008. Na priecestí v km 14,873 boli spustené nové výstražníky a staré výstražníky boli zdemontované. Na nákladisku bola zdemontovaná kontrolná skrinka priecestia. V km 16,127 sa aktivovalo nové zariadenie a následne boli zdemontované staré mechanické závory a ovládacia kľuka spred budovy zastávky. Kolaudácia stavby bola 8.júla 2008, kedy bola stavba oficiálne odovzdaná zástupcom ŽSR do užívania. Celková cena za obe priecestia spolu, bola 12,23 mil. Sk.

Ďalšie priecestia budú asi v nasledujúcom poradí 2x Breznička (23.7.08) , Zlatno prerobené na priecestníky a snímače osí, Radzovce a 2x Šiatorská Bukovinka. A potom príde veľký tresk v Poltári.

Titulná snímka: Zelené - Nakladanie závory na vozík, 7.7.2008 © štb

Galéria

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy