RAILFILM 2008 - uzávierka registrácie súťažných diel do 22.6.2008!

15.6.2008 17:30 Rail Film 2008 Zdroj: RAILFILM 2008

RAILFILM 2008 - uzávierka registrácie súťažných diel do 22.6.2008!

Vážení priaznivci železníc! Dovoľujeme si Vás pozvať na 3. ročník amatérskeho filmového festivalu so železničnou tématikou - RAILFILM 2008. Festival je určerný pre širokú európsku amatérsku filmársku verejnosť. Festivalovej súťaže sa môžu zúčastniť nielen zamestnanci železníc, ale aj tí, ktorým je železnica iba koníčkom. Svojou účasťou v súťaži sa zapojíte do hry o zaujímavé a hodnotné ceny.

Príhovor pána Bob Symes:

Každá záľuba musí mať svoje vedecké pomenovanie a preto som pre fanúšika železníc vymyslel toto starogrécke meno: Philosideronomos – Milovník železnice.

Všetci z nás máme záľubu, lásku v estitiku, a prírodné krásy ktoré nám prináša železnica. Fenomén železníc v sebe skrýva aj ľudskosť a politický uhol pohľadu

Dnes žijeme v 21. storočí. Nie sme už obmedzovaní statiskými obrázkami fotoaparátov. Revolúcia v oblasti videa a filmu nám umožňuje záznam pohyblivých obrázkov za priateľných podmienok.

Televízia nás naučila ako sa to robí. Niektorí z nás sú lepší, iní menej, ale všetci z nás máme nápady a aj jednoduchá a nie drahá kamera nám dáva príležitosť.

Rád by som Vás vyzval, kdekoľvek sa nachádzate, pozrite sa do svojich archívov a pošlite nám Vaše filmárske príspevky. Veľmi rád by som sa s Vami všetkými stretol a podelil sa so zážitkami z filmovania železníc.

Neváhajte, pridajte sa k nám.

 “Ten kto šťastie pokúša, vyhráva!”  

 Ceny pre víťazov 

Hlavná cena: HLAVNÁ CENA RAILFILMU 2008 - RAILFILM STRASSHOF – pre najlepší film medzi profesionálmi súťaže dotovaná s sumou € 2000.- 

Ceny pre kategórie A-D
Cena Camera TRAIN in Gold môže byť udelená v jednotlivých kategóriách
A-D a je dotovaná so sumou € 800.-

Ceny pre amatérsku tvorbu:

Hlavná cena: HDV kamera venovaná firmou SONY.
2. cena: Víkend Railtoursom - venované ÖBB
3. cena: Luxusná večera pre 2 na palube Majestic Imperator Train de Luxe.

Cena ŽSR pre amatérov v kategórii Železnice na Slovensku:
1. cena: HDV kamera
2. cena: Špičková amatérska kamera
3. cena: Príslušenstvo k video v cena cca 600 Euro

Každé súťažné dielo môže získať aj viac cien. 

Registrácia súťažného diela 

 

 

 

Gala 2006. Trubkáreň Rendez 

 

 

Súťažné pravidlá

1. ÚVOD:
RAILFILM usporiada v priebehu júna až septembra 2008 tretí ročník Medzinárodného festivalu železničných filmov RAILFILM 2008. Poslaním festivalu je umožniť medzinárodnú prehliadku filmových diel o železničnom a železničnomodelárskom prostredí očami kameramanov a podporovať rozvoj tohto druhu filmového umenia a prácu s modernými video technológiami. Filmy po predchádzajúcom výbere šesťčlenná medzinárodná porota bude hodnotiť. Porota udelí spolu 9 cien vo vypísaných kategóriách. Členov poroty určí organizátor.

2. VYPISANIE SÚŤAŽE: RAILFILM vypisuje filmovú súťaž pravidelne každý rok súťaž pre profesionálov a amatérov. Podmienky súťaže sú uverejnené na WEB strane www.railfilm.net Mediálnu podporu súťaže zabezpečujú BahnTV-televizia DB AG, prvá televízna stanica v Európe s výhradne železničnou tematikou, SH PRODUCTION so svojou IPTV stanicou www.bahnorama-tv.com, a spoločnosti ÖBB , ŽSR a iné železničné média.

3. Podmienky súťaže: a) V amatérskych kategóriách súťaže RAILFILM sú vítané filmy od účastníkov, ktorí film tvorili bez honoráru a bez objednávky tretej osoby. Účastník v tejto kategórii nesmie mať živnosť v tejto oblasti a nesmie byť ani umelecko - tvorivým pracovníkom firiem podobného zámeru.
b) V profesionálnych kategóriách súťaže RAILFILM sa môžu zúčastniť všetci ostatní ktorí sa živia videotvorbou, ako kameramani, produkčne kancelárie, TV - štúdia, dramaturgovia a pod.
c) Zaslané filmy nesmú byť staršie ako 3 roky (dokončenie diela) a nesmú byť dlhšie ako 15 minút.

4. Prihlasované filmy jury môže rozdeliť do vhodných kategórií Kategória A: BAHNDOKU
Dokumentárne filmy z oblasti techniky, stavieb a histórie dnešných a nostalgických železníc.
Kategória B: BAHNMOVIE
Hraný film so železničnou tematikou.
Kategória C: BAHNKUNST
Umelecké filmy z hladiska dramaturgie alebo použitej techniky.
Kategória D: ŽELEZNICE A PROSTREDIE
Dokumentovanie železníc a ich príspevok k lepšeniu životného prostredia.
Zvláštna Kategória E pre amatérov:
Železnice na Slovensku – filmy s tematikou spojenou s územím Slovenska alebo s oslavami 160 rokov.

5. CENY súťaže RAILFILM:
Hlavná cena:
HLAVNÁ CENA RAILFILMU 2008 - RAILFILM STRASSHOF – pre najlepší film medzi profesionálmi súťaže dotovaná s sumou € 2000.-
Ceny pre kategórie A-D
Cena Camera TRAIN in Gold môže byť udelená v jednotlivých kategóriách
A-D a je dotovaná so sumou € 800.-

6. Ceny pre amatérsku tvorbu: Hlavná cena: HDV kamera venovaná firmou SONY.
2. cena: Víkend Railtoursom - venované ÖBB
3. cena: Luxusná večera pre 2 na palube Majestic Imperator Train de Luxe.

7. Cena ŽSR pre amatérov v kategórii Železnice na Slovensku:
1. cena: HDV kamera
2. cena: Špičková amatérska kamera
3. cena: Príslušenstvo k video v cena cca 600 Euro
Každé súťažné dielo môže získať aj viac cien.

8. Každé honorované dielo dostane diplom o umiestnení a nejaký darček od sponzorov alebo ErlebnisWeltBahn. Filmy umiestnené v prvej desiatke budú uverejnené na DVD. Každý účastník súťaže dostane diplom o účasti a jednu kópiu z DVD.

9. Do súťaže sa prijímajú filmové diela od amatérov jedine na DVD nosičoch (DVD musia byť prehrateľné v štandardných stolných DVD prehrávačoch). Od profesionálov prijímame okrem povinnej DVD aj súťažné diela na nosičoch uvedených na prihláške.  

 

 

 


Videoupútavka
 

10. Každý film musí byť prihlásený vstupným formulárom, ktorý je potrebné zaslať do 22. júna 2008 na adresu:

RAILFILM WETTBEWERB – Eisenbahnmuseum Strasshof
Sillerstraße 123, A-2231 Strasshof an der Nordbahn
TEL: +43-2287-20809 alebo +43-676-846622261
e-mail: info@railfilm.net, WEB: www.railfilm.net

Príjem každého zaslaného materiálu po technickom preberaní bude potvrdené e-mailom na požadovanú adresu, prípadné technické nedostatky budu konzultované s autormi. Každý prihlásený film musí byť uvedený na samostatnom DVD.

11. a.) Prihlásené filmy môžu byť podľa možností nahovorené v ľubovoľnom jazyku ale text musí byť priložený aspoň v jednom z jazykov anglicky alebo nemecky, alebo môžu mať titulky v týchto jazykoch. Každý film musí mať priložené 2 kópie dialógovej listiny v jazyku anglickom, nemeckom. Filmy sú premietané v pôvodnom znení.
b.) Ku každému prihlasovanému dielu je potrebné pripojiť stručný obsah v jazyku nemeckom alebo anglickom, 3 fotografie (formát .jpg, alebo .gif) a propagačný materiál, ktorý sa stáva majetkom festivalu. K filmu treba priložiť stručný odborný životopis autora a fotografiu tvorcu programu.

12. Výdavky a riziká, spojené s poistením a prepravou filmu a propagačného materiálu na miesto konania festivalu, hradí prihlasovateľ. Zaslane súťažne DVD ostanú v archíve usporiadateľov.

13. Organizátor festivalu požiada prihlasovateľa filmu o vyhlásenie vo vstupnom formulári, či súhlasí s bezplatným odvysielaním filmu v televízii v súvislosti s propagáciou festivalu, prípadne s použitím ukážky a s vysielaním filmu účelom diváckeho hlasovania (na IPTV kanáloch) a odvysielaním výrazných filmov v rámci galavečerov.

14. Organizátor požiada prihlasovateľa filmu aj o vyhlásenie vo vstupnom formulári, či súhlasí s prenechaním kópie, ktorú festivalový výbor urobí na vlastné náklady, do festivalového archívu. Tento je používaný len na účely festivalu bez zisku.

15. Prípadné sťažnosti a spory rieši s konečnou platnosťou festivalová rada. Právna cesta je vylúčená.

16. Organizátor nezodpovedá za obsah filmov ani za výdavky, pripadne vzniknuté so zaradením filmu do festivalu.

17. Odoslanie filmu na festival znamená súhlas s reglementom festivalu.

Oficiálni partneri RAILFILM 2008    

 

 

  

 

 

160 rokov železnice vo filme 

Železnice Slovenskej Republiky v rámci 160 výročia vyhlasujú súťaž amatérskych filmov o Slovenskej železnici.

 
Súťaž sa uskutoční v rámci 3. ročníka medzinárodného festivalu RAILFILM 2008 ako samostatne ocenená kategória s nasledovnými cenami: 

1. cena kamera v hodnote cca 60 tis Sk
2. cena kamera v hodnote cca 40 tis Sk
3. cena videomateriál v hodnote cca 20 tis Sk

Pre súťaž platia všeobecné pravidlá RAILFILM 2008. Kategória „Slovenské železnice“ je platná len pre amatérov. Filmy ktore sa chcu kvalifikovat do tejto súťaže musia by označené značkou „160“ a musia mat nejakú väzbu na železnice na území Slovenskej republiky.

Všetky filmy zaradené automaticky aj do hlavnej súťaže RAILFILM 2008.  

 

 

Gala 2006. Trubkáreň Rendez. Diváci 

 

Finále a vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 20. 9. 2008 v rakúskom

železničnom múzeu v Strasshofe, za spoločnej účasti špičiek ŽSR, DBAG,

ÖBB a BAHNTV. 

Oficiálna stránka RAILFILM 2008 

 

 

Bob Symes odovzdáva ceny RAILFILM 2006 

 

 

Súvisiace odkazy