Kamenistá dolina, ČHŽ

14.3.2008 8:00 Šnek Juraj

Kamenistá dolina, ČHŽ

Nedávno som bol na motoprechádzke po stopách zrušenej vetvy Čiernohronskej lesnej železničky v Kamenistej doline. Dolina je to prekrásna, počasie celkom dobré, tak som čosi pofotil. Cez dolinu vedie pekná cyklotrasa smer Čierny Balog, popri železničke na odbočku Svätý Ján cez dolinu na Sihlu a cez Tlstý Javor späť na Čierny Balog. Trasa je to trochu náročná, pretože väčšia časť doliny je mierny stupák, ale zjazd z Tlstého Javora na Balog stojí za to. Musím ale upozorniť, že v celej doline je zákaz vstupu všetkým motorovým vozidlám, z výnimkou vozidiel lesného závodu.

 
Niektoré foto je staršieho dáta a niektoré sú až historické. Pár fotiek je aj z kníh, či časopisov, tak dúfam, že sa ich autori neurazia. Je to čisto z dôvodu možného porovnania ako to vyzeralo vtedy a ako teraz.
 
Putovanie sa začalo na treťom kilometri kmeňovej trate od Hronca na odbočke do doliny.
Spodné koľaje míňajú strážny domček a zabáčajú na most. Vlak na Sv. Jáne smerujúci na Č. Balog 70-te roky.Hneď za mostom vľavo bola odbočka na nákladisko Šánsko.
Most bol spočiatku drevený, neskôr bol vymenený za oceľový.
Starý cestný most cez Čierny Hron.
Dobre je viditeľný zvršok za mostom, v pozadí s chatou Kamenisté. nasleduje odbočka na nákladisko Studený potok. Práve stojím na zarastenej trati. Hlavná trať išla väčšinou po terajšom telese cesty.
Dole vidno trať na Studený potok.
Vchádzam na nákladisko. Nakládka dreva na sklade.
Studený potok, vpravo dole vidno koľaje pokračujúce na Sihlu. O niekoľko desiatok rokov neskôr
Prichádzam na Kramliská. Po koľajách ani stopy. Mimochodom ten pán v klobúku je autorom starých fotografií.
Odbočka do Dudlovej vľavo, vpravo smer Sihla.
A na porovnanie kolbenka pri posunovaní na Kramliskách,
a už jej niet. Vpravo trať do Dudlovej. Ten kus zasneženej plochy medzi stromami je nákladisko Mogľová ďalej Endreska a napokon Zákľučná. Toto je značne zmenené, lebo pred pár rokmi sem navozili bahno z vypusteného tajchu na Hrončoku.
Kamenný priepusť je asi 200m pod tajchom. Kráčam po traťovom zvršku pod tajchom. Zo spodku aj zboku bol postavený oporný múr. V pozadí už pomedzi stromy presvitá hrázny múr. Tajch Hrončok. Kedysi tam stál dom hrázneho.
Zamrznutá hladina Hrončoku. Čistenie dna tajchu bolo okolo roku 1970.
Trať išla po pravom okraji tajchu, pekne vidieť zvršok. Pokračujem ďalej ku odbočke Kyslá. Vpravo bola trať do Kyslej, rovno pokračovala na Sihlu.
Vláčik nad Hrončokom. Cesta do Kyslej a idem ďalej nad Hrončok. Nad Hrončokom je nejaký malý tajch, ktorý veru neviem načo slúžil. Hlavná trať pokračovala vľavo na most cez Kamenistý potok a rovno odbáčala na nákladisko Slivková. Avšak nešla po telese cesty, ale asi 30m od mostu odbočila vľavo a kopírovala potok. Niekoľko fotiek mostu nad Hrončokom.
Výstavba mostu.
Nasleduje dobre viditeľný traťový zvršok vedúci do Slivkovej a samotné nákladisko. Niekde v týchto miestach sa odbočilo na Spády. Prichádzam na Čierny potok. Tu trať bočila na Smrečiny, zachovali betónové podpery mostu.
Odbočka do Smrečín. Kamenný priepust pri Jedľovej. Trať tu ide nad úrovňou cesty po ľavej strane. Z cesty ju v lete takmer nevidno, len keď sa prederiete cez húštinu zvýšené množstvo štrku prezradí, že tu boli koľaje. Na foto odpílený telegrafný stĺp. Prichádzam na Klimentku. Odbočka išla vpravo cez most na nákladisko.
Rába s nákladom na Klimentke.
Nad Klimentkou sa spočiatku úzka dolina značne otvára. Kedysi bola celá zalesnená. Nad Klimentkou miesto nazývané Železný most. To sa už blížim ku koncu cesty v závere Kamenistej doliny. Pohľad od Malej zákruty. Konečná Na Sihle. Trať končila za tými stromami v strede záberu.
Bola tu výhrevňa a baráky pre strojvodcu a personál. Základy bývalej výhrevne vpravo vedľa cesty. Konečná v 30-tych rokoch
a jej model.
Na mieste terajšej píly na Sihle sa končili koľaje tejto najdlhšej vetvy železničky. Slnko nad dolinou zapadlo, teplota rýchlo klesá pod nulu a preto sa s rodinkou berieme domov.
 
Poznámka editora: Ozaj zvláštna reportáž. Na to, aby sa čitateľ dostal do obrazu je potrebné prejsť celú fotogalériu obrázok po obrázku.

Galéria

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy