The Triangle: Expedice do B...ského trojúhelníku

28.2.2008 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

The Triangle: Expedice do B...ského trojúhelníku

Není trojúhelník jako trojúhelník. I když jeho název začíná stejným písmenem. Z trojúhelníku bermudského už léta mizí lodě, letadla a lidé, z trianglu bludovského má v dohledné době zmizet železniční provoz v nezávislé trakci. A to bylo důvodem, proč se zde minulé soboty setkala pětice členů klubu VLAKY.NET. Hodlali zachytit provoz motoráků a lokomotiv poháněných fosilním palivem ještě v jeho plné kráse a na nezadrátované trati.

On ten méně ekologický provoz nezmizí pochopitelně úplně a z celého trojúhelníku bludovského, ale nakonec z onoho bermudského nemizí také všechno. Ale dokumentace jeho stávající podoby rozhodně nebyl špatný nápad. Navíc tak přítel kmotr Radek získal tématický rámec pro už třetí zimní setkání hrstky nadšenců, které se kdysi rozhodl pořádat. Je ovšem pravda, že se tato miniakce postupně vzdaluje v čase i prostoru té první, která se odehrála dne 19.11.2005 v Týništi nad Orlicí. Radek tak směřuje geograficky stále blíže ku svému domovu.

Ale nechejme legrácek. A vůbec, tentokrát jsem se rozhodl, že si žertovný způsob popisu dění odpustím zcela a místo toho (přiměřeně svému senilnímu věku) nabiji tento text samými fakty a jinými neotřesitelnými moudry pro poučení obecenstva současného i budoucího. Ostatně musím teď hned moudře konstatovat, že ani ono posouvání každoročních srazů nebylo bez jisté, dokonce společné logiky. Radek coby přítel „zamračených“, kterým ovšem říká důvěrněji „Barča“, se je snaží dokumentovat v plném nasazení všude tam, kde hrozí drátování. A tak v těch případech předchozích motivem návštěvy vybraných míst byla obdobná hrozba jako nyní, totiž jejich neodvratného vymizení v oblasti Letohradu, už dnes postižené blížící se elektrizací od Lichkova.

23.02.2008 - žst. Zábřeh na Moravě v novém kabátě coby místo našeho setkání © Stanislav Plachý

Místem srazu měla být nedávno prudce zkrášlená a modernizovaná (leč posléze též lehce zahořelá) železniční stanice Zábřeh na Moravě, kam jsme se sjížděli z Moravy severní, jižní, střední i západní (ta je nesprávně nazývána též východními Čechami). Já jsem vyjel z Hradce Králové s využitím všech výhod, které České dráhy svým věrným zákazníkům pro takovéto cestování velkoryse nabízejí. Nejprve jsem sobě zakoupil jízdenku do Šumperka zpáteční zákaznickou poloviční (to si musím vždycky před vyslovením své tužby u pokladny několikrát zopakovat, abych něco nevynechal) za pouhých 116,- peněz českých. A pak nastoupil do ostře sledovaného rychlíku č. 981 z Liberce do Pardubic hl.n., abych se tam napojil na hlavní tah železniční k další cestě.

23.02.2008 - Pardubice hl.n.: 843.025-8 po příjezdu na R 981 z Liberce © PhDr. Zbyněk Zlinský

Vzhledem k tomu, že České dráhy nedávno upustily od vybírání příplatku za použití klasických vlaků vyšších kategorií, mohl jsem tentokrát poprvé využít jednoho z nich bez újmy na svých skromných finančních zdrojích. Stal se jím IC 583 Jan Perner směřující z Prahy hl.n. do Bohumína, který sice už nezel prázdnotou, jako před zrušením příplatků, ale přesto nebyl tak naplněn občanstvem, abych nezískal své oblíbené místo u okna a proti směru jízdy. Čehož jsem hojně využíval při sledování krajiny v té době ještě omývané drobným deštěm a současně fénované jarně teplým, leč značně prudkým větrem.

Při průjezdu Chocní jsem si vzpomněl na nešťastný osud muže, jehož jméno onen vlak nese. Mladý a úspěšný stavitel trati, po níž jsme uháněli, si chtěl při své cestě opačným směrem dne 9.9.1845 prohlédnout dnes už neexistující místní tunel a stoje na schůdku vagónu rozbil si hlavu o sloup vjezdových nádražních vrat. Druhého dne svému zranění u rodičů v Pardubicích podlehl, aby se tak stal coby oběť svého vlastního díla možná známějším, než kdyby zemřel až ve věku kmetském způsobem přirozenějším.

23.2.2008 - jak zatím cestovali ostatní: Karel, Kmotr a Staňa v Ešusu © Martin Blaťák

Brandýs nad Orlicí mi zase připomněl (nejen vizuálně, ale vlastně skoro všemi dalšími smysly, jimiž jsem vnímal ještě nemodernizovaný svršek trati) jednak pořád nekončící tahanice kolem trasování budoucí přeložky koridoru, druhak obavy železničního fotografstva z nutně hrozící ztráty kultovního fotofleku u Bezpráví, které souvisejí s tím předchozím. Ač jsem se snažil, žádného nadšence s fotografickým nádobíčkem jsem kolem právě jmenované zastávky nezahlédl. Nakonec v té době a počasí by to musel být opravdu blázen hodný oné diagnózy.

Jakousi nevýhodu ale přece jen ten můj vlak měl – díky jeho řazení jsem se ocitl ve voze poměrně vzdáleném od lokomotivy, kterou jsem hodlal po vystoupení v Zábřehu zvěčnit. Snažil jsem se tuto vzdálenost eliminovat projitím do přední části vlaku, leč narazil jsem na nepřekonatelnou překážku v podobě cestující veřejnosti obtěžkané batohy, která při přípravách k vystoupení zatarasila chodbičku. Takže jsem se nakonec s přáteli na zábřežském peronu vítal ve stavu značně zadýchaném (kouření škodí zdraví!).

23.02.2008 - Zábřeh n.M.: 151.011-4 v čele IC 583 "Jan Perner" Praha hl.n. - Bohumín © PhDr. Zbyněk Zlinský

Mé ventilační problémy se po potřesení rukama a pronesení pár radostných frází rozhodně nezlepšily, protože jsem se vrhl do kolejiště ulovit co nejvíce mašinek a jiných jevů, které se tam v té době vyskytovaly. Nebyl jsem v tom ostatně sám a naše hemžení pochopitelně neuniklo pozornosti službukonajícího (už nově jen modrého) výpravčího, který ke mně (jistě oprávněně) vznesl nejprve dotaz po povolení ke vstupu do kolejiště a pak docela přátelskou výtku.

Další naše počínání na zábřežském nádraží popisovat nebudu a odkáži vás na bohatou obrazovou přílohu, která přináší zajisté daleko realističtější výpověď o našem konání, než bych zvládl slovně. Takže přičiním už jen dvě slíbená moudra. Začnu jedním nepříliš železničním: před zkrášlené nádraží byla instalována socha asi nejznámějšího zdejšího rodáka, jistého Jana Welzla, který proslul najmě tím, že se stal asi jako jediný občan evropský eskymáckým náčelníkem. Vřele doporučuji využít odkazu, který nabízím na konci tohoto povídání.

23.02.2008 - Zábřeh n.M.: 749.248-1 stojící a budoucí havlíčkobrodská 814.043-6/914.043-5 přijíždějící ve zkušebním provozu jako Os 13019 ze Šumperka © PhDr. Zbyněk Zlinský

Druhé moudro se týká jednotek řady 814+914, které se rodí v nedalekém Šumperku a na trati mezi svým rodištěm a Zábřehem na Moravě si už tradičně odbývají své první kilometry ve zhruba týdenním zkušebním provozu z cestujícími. Pak jsou teprve převzaty Českými drahami a převezeny do místa své dislokace. My jsme se v Zábřehu potkali (a během dne ještě i jinde) se zatím poslední z nich, která má inventární číslo 043 a má svůj domov nalézt v PJ Havlíčkův Brod DKV Brno. A nejenom potkali, ale také svezli – nikoliv snad záměrně, ale prostě byla nasazena právě na vlaku, jímž jsme se vydali na další cestu. Byla dlouhá pouhých 6 tarifních kilometrů a dovedla nás do žst. Postřelmov.

Tam jsme hodlali (a také tak učinili, jak opět vidno v galerii) pořídit něco záběrů projíždějících vlaků, ale také nabrat a soustředit síly před vstupem do bermudského, pardon - bludovského trojúhelníku. I když jsem pro vaši orientaci zařadil mezi obrázky i něco mapových podkladů, neváhám je doplnit příslušnými údaji textovými. Předmětný triangl se rozkládá mezi odbočkou Sudkov (jižní cíp směr Zábřeh na Moravě), odbočkou Chromeč (západní cíp směr Hanušovice) a žst. Bludov (severní cíp měr Šumperk). Spojuje dnešní tratě 291 Zábřeh na Moravě – Šumperk a 292 Šumperk – Hanušovice – Krnov.

Bludovský triangl na turistické mapě - zdroj: Mapy.cz; zobraz v novém okně!

První z nich byla uvedena do provozu dne 1.10.1871 jako místní Zábřežsko-sobotínská dráha (M.dr.Z-S), na níž provozovala dopravu na účet vlastníka StEG. Druhou pak postavila a do provozu dne 15.10.1873 uvedla Moravská pohraniční dráha (MGB). Šlo na rozdíl od oné první o trať hlavní, která zpočátku v úseku Bludov – Šumperk existovala v souběhu s tratí M.dr.Z-S jako 1. traťová kolej. Dvoukolejná trať však fungovala jen krátce a 2. traťová kolej (tedy starší trať M.dr.Z-S) byla zrušena v roce 1876.

Od těch dávných dob uplynulo v nedaleké řece Moravě ještě hodně vody, než se vybudováním bludovské spojky zrodil onen výše zmíněný triangl. Stalo se tak totiž až v roce 1974. Délka spojky mezi odbočkou Sudkov a odbočkou Chromeč činí 0,852 km a byla postavena pro maximální rychlost 80 km/h. A proč vlastně byla postavena? Umožňuje vlakům od Zábřehu na Moravě, tedy především rychlíkům a nákladním vlakům, jet přímo do Hanušovic, bez před tím nezbytné úvrati v Bludově či až Šumperku. A pochopitelně i v opačném směru. Navíc možná není bez významu ani pro známý šumperský podnik železničního průmyslu Pars nova, a.s., který na něm může obracet v případě potřeby dlouhé soupravy.

23.02.2008 - odbočka Sudkov: skupinové foto před překročením Moravy na "slovenskou stranu" - Karel, Staňa, Martin a Radek © PhDr. Zbyněk Zlinský

Do prostoru bludovského trojúhelníku jsme vstoupili překročením řeky Moravy z „české“ na „slovenskou“ stranu - vzato podle vcelku nejapného (nicméně už bohužel ustáleného) rčení zejména Bratislaváků. Učinili jsme tak po mostě železničním a také naše další kroky rázovaly po pražcích. Mohli jsme přitom sledovat značně neutěšený stav obého, který je patrně vysvětlitelný snad brzkou elektrizací a celkovou rekonstrukcí trati mezi Zábřehem a Šumperkem. Lehce jsme si ovšem zahrávali se svou bezpečností; sice žádný vlak osobní dopravy jet právě neměl, nicméně za zády jsme měli dva nákladní vlaky, které jsme dokumentovali už v Zábřehu, jak se připravují během dopoledne vyrazit podle svého určení směrem na Šumperk i na Hanušovice. První z nich nás dojel právě na odbočce Sudkov, tedy na jižním cípu trianglu.

I když v plánu bylo pokračovat vlakem z Bludova, na dohled od místní železniční stanice jsme odbočili po bludovské spojce, abychom si prošli ji i třetí rameno trojúhleníku z odbočky Chromeč do Bludova. Cestou i za pobytu u Chromče jsme měli příležitost fotit projíždějící vlaky, pobíhající zvěř i sebe navzájem. Tato bohulibá činnost pak pokračovala také v Bludově, kde nám tak nějak před nosem ujela Regionova ze Zábřehu a my jsme museli čekat na vhodný spoj další, tentokrát ovšem od Hanušovic. Bylo právě poledne, svítilo sluníčko, tak jsme usedli na lavičky, vybalili své zásoby a všestranně regenerovali své síly pro další konání.

23.2.2008 - odb. Chromeč: dvojice 749.250 + 810.161 na Os3611 se těšila zájmu hned čtyř fotografů © Radek Hořínek

Souprava, která přijela coby náš vlak, nás rozdělila: Radek s Martinem se vrhli do přípojného vozu řady 020, aby využili jeho panoramatického čela k pozorování a focení ubíhající trati, my tři zbývající jsme dali přednost unikátnímu motorovému vozu 831.105-2, jenž se pyšní pouze jediným velkoprostorovým oddílem, který získal při své modernizaci v roce 1991 při dílenské opravě v šumperském Parsu, při níž byla odstraněna dělicí příčka mezi oddíly a navíc byl vybaven zářivkovým osvětlením a novým čalouněním sedaček.

No a netrvalo dlouho a kolem areálu pachatele rekonstrukce, dnešní a.s. Pars nova Šumperk jsme jeli. Mohli jsme ovšem jen pošilhávat přes plot, za nímž toho moc vidět nebylo. Ono naše mlsné pošilhávání bylo tedy marné, na rozdíl od podobného konání holdingu Škoda Plzeň, který má podle zpráv z médií svou šumperskou konkurenci v dohledné době pohltit. Doufejme, že se tak uděje ku prospěchu železniční dopravy u nás – a možná i v zahraničí.

23.02.2008 - Bludov: 831.105-2 + 020.144-2 jako Os 3610 Jeseník - Šumperk a Radek s Martinem toužící po jízdě s výhledem na ubíhající trať © PhDr. Zbyněk Zlinský

Než mi proběhly tyto myšlenky hlavou, už nám bylo vystoupiti v žst, Šumperk, kde na síť SŽDC navazuje jedna ze dvou minisítí drah nestátních. V tomto případě totiž skutečně nelze hovořit (na rozdíl od onoho druhého, představovaného Jindřichohradeckými místními drahami) o dráze soukromé. Trať č. 293 Šumperk  - Kouty nad Desnou/Sobotín totiž vlastní Svazek obcí údolí Desné, který ji provozuje pod názvem Železnice Desná prostřednictvím dopravce Connex Morava a.s., dnes součásti nadnárodního holdingu Veolia. U zrodu tohoto stavu byla katastrofální povodeň v roce 1997, která mimo jiné smetla podstatnou část tratě. Dalšími moudry na toto téma vás unavovat nebudu, historie trati je podrobně zpracována na této stránce, na níž najdete i odkaz na webovou kameru zaměřenou na nádraží v Koutech nad Desnou.
 
Nás v Šumperku jedno z vozidel této železnice uvítalo hned po našem příjezdu – a další, mnohem zajímavější přijelo po nějakém čase. Jestliže v prvním případě šlo o kromě poutavého kabátku v podstatě běžný „orchestrion“ řady 810, v případě druhém to byla motorová jednotka 814.501-3/914.501-2 pokřtěná (jak jinak!) Desná. Leckoho by pokoušelo mluvit o ní jako o Regionově, ale ač jde o konstrukčně zcela shodné vozidlo, onen běžně už používaný název této jednotky je obchodním názvem Českých drah a vozidlům dopravců jiných tedy nepřísluší.
 
23.2.2008 - Šumperk: 814.501 ŽD přijíždí do Šumperka, Os13767 © Radek Hořínek
 
Pokud jde o další naše konání v Šumperku, bylo zaměřeno zejména na dokumentování provozu ve stanici, ale vydali jsme se i na průzkum místního depa, toho času už jen pouhého provozního pracoviště provozní jednotky Olomouc stejnojmenného DKV. Krom toho jsme se věnovali také svým individuálním zájmům a potřebám: Radek chodil pravidelně zkoumat, zda ho bezdomovci pustí k automatu na vytouženou kávu (nepustili), Staňa šel pro změnu shánět něco na zub (sehnal) a já jsem se byl pro jistotu informovat v ČD centru, zda bych mohl jet na zpáteční jízdenku jinou trasou než na ní uvedenou (mohl).
 
Na základě této informace jsem se s přáteli rozloučil a vydal se soupravou 831 + 020 do Hanušovic. Radek byl té dobroty, že alespoň stručně popsal to, co se dělo po mém odjezdu:
 
23.2.2008 - Šumperk - poslední slova před odjezdem: Radek a Zbyněk © Karel Furiš

Šly se koupit losy. Karel měl jednu nostalgii, Martin taky jednu a já dva normální a jednu nostalgii. Karel měl spoustu štěstí. Setřel první los a měl tam 20,-. Tato situace se opakovala celkem snad 7x. Tak jsme se raději s Martinem vydali na trať, abychom si zvěčnili 814.501 a 814.036. Než jsme se vrátili na nádraží, tak odjel domů Staňa. Vzal to přes Zábřeh na Moravě se slovy, že chce v Přerově ještě něco vyfotit. My jsme si počkali na Os3624 a v přetopené 831.182 jsme se vraceli domů. V Libině jsme si vyfotili 749.253 na Os3621 a paní výpravčí. V Uničově pro změnu pěkné malé „prasátko“. Musel jsem být já a Karel zahnáni do vlaku, aby se mohlo pokračovat. Ti dva ještě jednou vyběhli z vlaku v Újezdě a fotili Krokodýla na Os z Olomouce do Uničova. Jinak cesta probíhala v klidu a vlak se na jejím konci pěkně naplnil.
 
Zatímco přátelé podléhali hazardu, já jsem měl v Hanušovicích více než hodinu času na dokumentaci sporého, leč zajímavého provozu a některých místních zajímavostí. Konečně jsem se dostal k tomu, abych si prohlédl a docela podrobně také zdigitalizoval nešťastný zcela unikátní přípojný vůz CDlm 4-9587 z roku 1935, který byl neopravitelně zničen při zřícení střechy místní rotundy dne 4.3.2006. Rotunda už zmizela a nic ji nepřipomíná, někdejší vůz krásných nostalgických vlaků v Hanušovicích stojí nostalgicky dál. O osudu hanušovické rotundy si můžete přečíst dobový článek v Železničáři.
 
23.02.2008 - Hanušovice: 749.246-5 + 851.019-0 jako Os 3660 Hanušovice - Šumperk a 854.020-5 + 053.079-0 jako Sp 1908 "Sněžník" Hanušovice - Pardubice hl.n. © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Co dalšího jsem v Hanušovicích potkal, to je opět zřejmé z obrázků v galerii. Ale asi nejvíc mne zaskočila „zamračená“ 749.246-5, která přijela mnou nepovšimnuta od Jeseníku na postrku R 906 Jeseník - Brno hl.n./Praha hl.n. a pak kolem mne projela v těsném závěsu za svým vlakem, aby se posléze postavila do čela Os 3660 Hanušovice – Šumperk, tvořeného kromě ní už jen „krokodýlem“ 851.019-0. Ostatně podobně praštěný (ba vlastně v kombinaci s „orchestrionem“ možná praštěnější) vlak jsme viděli už dopoledne jet směrem opačným přes bludovský triangl. 
 
Stíny v horském údolí se prodlužovaly a tak jsem byl docela rád, že spěšný vlak Sněžník do Pardubic mne nejprve přijal do svého pohostinného „katrovitého“ interiéru a posléze i vyvezl na ještě sluncem zalitou planinu pod Kralickým Sněžníkem (který ostatně dal vlaku jméno). Cestou jsem se snažil ulovit ještě něco obrázků, hlavně z postupu elektrizačních prací v úseku státní hranice – Lichkov – Jablonné nad Orlicí. Práce zde začaly dne 20.8.2007, více se o nich můžete dočíst třeba v článku  Do Polska rychleji a něco málo z toho, co se tam dá vidět dnes, najdete opět v galerii.
 
23.02.2008 - před Lichkovovem: elektrizace trati do Polska (foto ze Sp 1908) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Všiml jsem si jen navíc (aniž jsem stihl fotoreportérsky reagovat), že úsek z polské strany k samotné pohraniční přechodové stanici je přebudován skutečně z gruntu, včetně poměrně širokého okolí trati, kde vznikly nové inundační stavby (vodoteče, mostní stavby a snad také aspoň jeden poldr). Naproti tomu z Lichkova až po Jablonné nad Orlicí došlo prakticky jen k vykácení překážejících dřevin a popř. k nevelkým terénním úpravám pro patky stožárů trakčního vedení.
 
Cestou se už pomalu stmívalo, takže jsem při přestupování v Letohradě dokázal jen pořídit pár posledních snímků a při další pouti pražským rychlíkem k domovu už hleděl jen do tmy s ubíhajícími světélky. A vzpomínal na den plný zážitků, přátelského klábosení i „odborného“ dohadování, který už byl za mnou. A přede mnou plno práce s úpravou, popisováním a řazením těch stovek snímků, které jsem v jeho průběhu ve své nezřízené, ba přímo chorobné dokumentátorské touze pořídil. No a čekalo mne i psaní tohoto dílka, které právě končím. Uffff... 
 
23.02.2008 - Letohrad: 754.030-5 v čele R 792 Letohrad - Praha-Vršovice © PhDr. Zbyněk Zlinský
Prameny a odkazy: 
 1. O Ing. Janu Pernerovi, Ing. Jaromír Najbrt
 2. Praha - Pardubice - Česká Třebová, Popis I. koridoru
 3. Atlas drah České republiky 2006-2007, Z.Hudec a kol.
 4. Mapy.cz
 5. Historie železničních tratí ČR 2007, Pavel Sekera
 6. Motorové jednotky REGIONOVA
 7. Jan Eskymo Welzl
 8. Pars nova a.s. - Modernizace, rekontrukce a opravy kolejových vozidel
 9. Železnice Desná, stránka dopravce 
 10. Svazek obcí údolí Desné
 11. Železnice Desná, neoficiální stránka 
 12. Střecha hanušovického depa se zřítila
 13. Seznam DKV, PJ, PS a PP Český drah
 14. Seznam SOKV, PJ a PP ČD Cargo
 15. „LOKOstatistika“, produkt autorů webu LOKOstránky.net

Titulní snímek: Karel, Staňa, Martin a Radek šlapou dne 23.2.2008 od Postřelmova směr bludovský triangl
 © PhDr. Zbyněk Zlinský

Fotografie: Martin Blaťák, Karel Furiš, Radek Hořínek, Stanislav Plachý a PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy