Zabudnutá trať Turňa nad Bodvou - Tornanádaska MÁV

5.1.2008 10:30 Karol Henzély

Zabudnutá trať Turňa nad Bodvou - Tornanádaska MÁV

Pred pár týždňami prebehla viacerými médiami správa, že Strana maďarskej koalície požaduje dostavať (obnoviť) trať Šahy - Dregélypalánk MÁV a obnoviť dopravu na trati Turňa nad Bodvou - Tornanádaska MÁV, ktorá existuje, len nie je prevádzkovaná.

Citujem: "Uvedenie do prevádzky železničnej trate medzi obcami Turňa na slovenskej strane a Tornanádaska na strane maďarskej v dĺžke niekoľkých kilometrov. Uvedená trať nebola prerušená, ovšem viac desaťročí nebola v prevádzke. Treba vybudovať signalizačný systém a samotnú trať revitalizovať." Kým požiadavka na obnovenie prechodu Šahy sa z času na čas objavuje (napr. pochod s maketou rušňa cez prechod pred pár rokmi) a asi by mala zmysel aspoň v nákladnej doprave, požiadavka na obnovenie dopravy medzi Turňou nad Bodvou a Tornanádaskou MÁV je pre mňa nová, a predpokladám, že ekonomicky ťažko zdôvodniteľná. Poďme sa teda na túto trať, ktorá údajne "nebola prerušená", pozrieť bližšie. 

Dnes poznáme trať Košice - Plešivec ako jednoliaty celok s niekoľkými odbočkami, ale jej výstavba bola z dnešného pohľadu nelogická. Ako prvý bol dňa 1.5.1874 otvorený úsek Bánréve - Plešivec - Rožňava, s pokračovaním do Dobšinej (od 20.6.1874). Z opačnej strany sa trať od Košíc do Turne nad Bodvou stavala o pár rokov neskôr a otvorená bola 12.10.1890. Konečne, 23.8.1896 bola začatá doprava na trati (Miskolc -) Sajóecseg - Turňa nad Bodvou. Išlo o tzv. Miestnu železnicu v údolí Bodvy. K spojeniu Rožňavy a Turne nad Bodvou došlo až dlho po 2. svetovej vojne, konkrétne 25.1.1955.

Novým usporiadaním hraníc Československa a Maďarska trať Turňa nad Bodvou - Tornanádaska MÁV postupne strácala na význame, nie je mi však známe, kedy na nej bola zastavená medzištátna doprava, a či po 2. svetovej vojne ešte vôbec nejaká bola. Táto trať má však iné špecifikum, nakoľko ňou prechádza peážna vlečka, na ktorej ešte pred pár rokmi premávali vlečkové vlaky z Turne nad Bodvou do lomu na území SR (ČSFR) cez výhybňu Hídvégardó MÁV. Pokiaľ niekto vie presne, odkedy tieto vlaky nepremávajú, privítam informácie v diskusii. Cca pred 10 - 15 rokmi boli ešte trasované vlečkové vlaky v GVD 109 a z druhej strany (MÁV)niekoľko osobných vlakov do Hídvégardó MÁV. 

 

 

Trať odbočuje z rožňavského zhlavia ŽST Turňa nad Bodvou vľavo. Koľaj je pár metrov od krajnej výhybky ešte relatívne v dobrom stave. Na rozdiel od dvoch koľají, ktoré vedú (ľavá) do vlečky Včeláre a pravá do diaľkovo obsluhovanej výhybne Dvorníky-Zádiel a postupne stúpajú, trať smerom k štátnej hranici vedie zhruba v rovine. Všetky 3 koľaje obchádzajú okolo rómskej osady, pričom je dobre vidieť cestičky, ktorými miestni obyvatelia chodia na pole. Postupne smerom k hranici sa stav trate zhoršuje, na mnohých miestach chýbajú vrtule, podvaly sú zhnité a mostné objekty schátralé. Občas chýba kus koľajnice, prípadne sa koľajnicové pásy vzďaľujú od seba, aby sa nakoniec priblížili späť k sebe. Vegetácia v profile koľaje je dosť hustá, ale trať sa dá bez väčších problémov prejsť. Po prvom mostíku cez bezmenný potok trať prejde ponad potok Turňa, pričom sa približuje k štátnej ceste Turňa nad Bodvou - Hosťovce. Charakter trate sa nemení až po štátnu hranicu, ktorú tvorí križovanie s uvedenou cestou. Asi 100 m vpravo sa nachádza budova hraničného prechodu, cez ktorý som musel legálne prejsť do MR - dnes sa už dá prejsť aj po trati :-). Za štátnou hranicou sa trať mení, je zjavne zjazdná, aj keď neprevádzkovaná. Pár metrov za hranicou sa nachádza výhybka, ktorou sa oddeľuje veľkým pravotočivým oblúkom vlečková koľaj späť na územie SR, do lomu. Ako je zrejmé z fotografie, tesne po pretnutí cesty (ktorá tvorí štátnu hranicu) je ukončená veľkou kopou zeminy. Samotná trať ale pokračuje cez dopravňu Hídvégardó, kde sa okrem spomínanej výhybky nachádza aj výpravná budova a jedna slepá koľaj, chránená koľajovou zábranou. Trať potom pokračuje do cca 5 km vzdialenej Tornanádasky, odkiaľ premávajú Os
vlaky v dvojhodinovom takte do Miškolca, radené sú buď zo škatúľ Bzmot+prívešákov, alebo z klasických súprav vedených rušňami M41. Trať po Tornanádasku je zjazdná, na priecestí cca 1,5 km pred Tornanádaskou dokonca bliká biele svetlo. Inak táto trať vedie tesne pri ceste a nie je ničím zvláštna.

Podčiarknuté a zhrnuté, v prípade obnovenia prevádzky na uvedenej trati by táto musela prejsť komplexnou rekonštrukciou, nie len "revitalizáciou", ako sa píše v úvode, čo by stálo mnoho peňazí, avšak pri dnešnej politike EÚ nič nie je vylúčené (cezhraničná spolupráca). Napriek tomu si myslím,  že zavedenie osobnej dopravy na tejto trati by neprinieslo väčší záujem cestujúcich, ako je dnes na priechodoch Fiľakovo, alebo Lenártovce.

Galéria

Súvisiace trate