Z technického názvoslovia pri železniciach

8.12.2007 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský Zdroj: MDC

Z technického názvoslovia pri železniciach

Poťahom na krátku zprávu ostatného čísla, že direkcia košicko-považskej železnice vyzvala správu Matice. slov. aby jej sdelila slovenské názvy, ktoréby v oznámeniach a pri službe obchodu železničného upotrebené byť mohly: za vhodné držíme, z našej strany tiež uverejniť daktoré, z čiastky už vôbec prijaté výrazy technické, ktoré pozoru laskavého čitateľstva odporúčame.

  

 

 

Takto sa začína zpráva, ktorá bola publikovaná ešte kedysi v dávnoveku železníc na Slovensku, lepšie povedané v niekdajších Horných Uhrách, v Novinách pre hospodárstvo, remeslo a domáci život OBZOR, vychádzajúcich v Skalici. Stalo sa tak na pokračovanie v číslach 30. a 31. v dňoch 25 októbra a 5. novembra roku 1870. Fotokópia tohto zaujímavého článočku sa dostala do rúk (lepšie povedané do počítača) šéfredaktora našich stránok starostlivosťou pána Ing. Kubáčka z Múzejno-dokumentačného centra ŽSR, ktorý nám dal na zváženie, či je hodná zverejnenia na VLAKY.NET.

Záhlavie prvej stránky novín

Vzhľadom na nespornú historickú hodnotu tejto správy rozhodli sme sa ponuku využiť a dať tak aj vám možnosť pozrieť si jej text v originálnej archaickej (a češtinou poznačenej) slovenčine. Ide určite nielen o zaujímavé a v dnešnej dobe už aj povedzme kuriózne čítanie, ale najmä o historický dokument, ktorý okrem iného ukazuje

  • prenikanie slovenčiny do technickej a úradnej reči v štáte, v ktorom vtedy vládla oficiálna reč iná,
  • spôsob, akým sa rodila slovenská národná železničná terminológia,
  • aké boli zaužívané nemecké pojmy na železniciach vtedajšej monarchie,
  • význam, ktorý už s tej dobe železnica mala pre hospodárstvo,
  • zaujímavú skutočnosť, že dávny vydavateľ uznal aj takúto špecifickú vec ako hodnú pozoru laskavého čitateľstva.

Možno by sa tento asi historicky prvý „výkladový slovník“ mohol stať aj východiskom skúmania ďalšieho vývoja slovenskej železničnej terminológie, ktorá bola v súladu s historickým vývojom celého Slovenska ovplyvňovaná v obdobiach nasledujúcich aj maďarčinou a češtinou.

Toľko na úvod prezerania samotného textu, ktorý bol upravený do (verme tomu) čitateľnej podoby a otvorí sa vám celý v novom okne. Upozorňujem, že na titulnej stránke sa nachádza aj fragment iného článku o železniciach, ktorý ukazuje, že hádky o trasovaní tratí sa odohrávali už aj v tých pre nás všetkých nezmerne dávnych časoch.

Otvor prvú stránku 

Otvor druhú stránku

Však je to celkom pútavé čítanie? Možno vám neunikli také zaujímavosti, ako posun resp. prevrátenie významu pojmov koľaj a koľajnica, ku ktorému došlo v priebehu nasledovných čias. Niektoré názvy boli prekonané, iné používame v podstate v rovnakom význame aj v terajšej modernej dobe. Aj keby sme nemali hlbšie lingvistické záujmy, nezaškodí pozrieť sa do našej názvoslovnej histórie. Keď už nie pre vážne poučenie, možno aspoň pre úsmevné pobavenie...

Titulná ilustračná snímka: "výrobný" štítok o niečo mladšieho rušňa 310.433 © PhDr. Zbyněk Zlinský