Znojemští strojvedoucí se učí s Taurusy

4.12.2006 13:02 Milan Vojtek

Znojemští strojvedoucí se učí s Taurusy

Nový grafikon, který přinese změny do přeshraniční železniční dopravy na Znojemsku stojí v pozadí výprav strojvedoucích ze Znojma do Břeclavi a do Rakouska, kde poznávají rakouské osobní soupravy.

V rámci postupující elektrifikace mezistátního úseku železnice z Retzu do Znojma budou na naše území zajíždět moderní rakouské patrové soupravy. Zpočátku bude jejich cesta končit v Šatově a na poslední úsek cesty do Znojma bude nutné použít český motorový vlak, po dalším postupu elektrifikace a s tím související výměně mostu nad údolím Dyje ve Znojmě se stane jejich cílovým místem právě druhé největší město na jihu Moravy. Protože vozba vlaků z Retzu do Znojma je záležitostí českých strojvedoucích, když rakouští zase zajíždí s vlaky z Vídně do Břeclavi, musí se naši strojvedoucí seznámit s novými vozidly, které v důsledku elektrifikace začnou do Znojma jezdit. Znojemští strojvedoucí tak jezdí do Břeclavi, aby se na vlacích do Vídně seznámili s technikou, kterou budou brzy řídit. „Jsou to stroje, prošpikované elektronikou, které umí veškeré informace strojvedoucímu ukázat na displeji,“ chválil techniku jeden ze strojvedoucích, který je zařazen do poznávacího kurzu. Jednoduchý je i přechod na odlišný elektrický napájecí systém, který používají v Rakousku. Oproti domácím lokomotivám, kde je strojvedoucí ve střehu a musí před místem se změnou napětí v trolejích vše dělat manuálně, rakouský vlak prostě jede. Změnu sám rozezná a reaguje na ni, po strojvedoucím chce jen, aby v této chvíli lokomotiva měla nulovou tažnou sílu a jela bez výkonu.
Na změně vozidel a nasazení vratných patrových souprav měla zájem rakouská strana. Spěšné vlaky mezi Znojmem a Vídní totiž až dosud jezdily sestaveny ze starších vozů a dieselelektrické lokomotivy. Použití spalovacího motoru na vlaku, který drtivou délku své cesty jede po elektrifikované trati, je proti zásadám zdravého rozumu i proti pravidlům hospodárnosti. Na naše území tak začne zajíždět patrová jednotka, ukončená na jedné straně elektrickou lokomotivou typu Taurus a na druhé řídícím vozem. Pro svou hbitost a rychlost i výhodu operativní možnosti změny směru jízdy mají v Rakousku pro jednotky zavedeno symbolické označení lasička.
Na jednom ze snímku je v rakouském Hohenau postávající pendolino, které je ještě v Rakousku na zkouškách. Podle dostupných informací není ještě zcela jisté, že skutečně bude jezdit do Vídně. Naopak, je víc než jen zřejmé, že plánované zajíždění Taurusů s vlaky z Vídně do Brna, zatím nebude. DKV Brno počítá stále s jejich nahrazením laminátkami.

Galéria

Súvisiace odkazy