Pár informací o přestavbě Ústí nad Labem hlavní nádraží

5.11.2006 8:00 Michael Nosek

Pár informací o přestavbě Ústí nad Labem hlavní nádraží

Velký železniční uzel Ústí nad Labem prochází již více než rok rekonstrukcí v rámci I. železničního koridoru. Na internetu toho moc o této stavbě není, a protože za poslední měsíc práce dost pokročily (na rozdíl od letních měsíců), tak jsem se rozhodl napsat a vyfotit, jak vypadá situace na hlavním nádraží.

Ústí nad Labem prochází celkovou rekonstrukcí nejenom na osobním hlavním nádraží, ale v úseku od jihu (km 514,559) až po Ústí nad Labem sever (km 520,614). Já se však zaměřím na situaci na nádraží Ústí nad Labem hl. n. Rekonstrukce hlavního nádraží probíhá od února 2006. První bylo postaveno 1. A nástupiště, odkud odjíždějí většinou osobní motorové vlaky do Bíliny přes Úpořiny (trať ČD 131). Potom se používalo pouze 3. a 1. nástupiště.

Na 3. nástupiště byl složitý příchod podchodem a potom přes 2. nástupiště. Potom bylo úplně zrušeno 3. nástupiště a na jaře 2006 se začalo používat pouze 2. nástupiště a dvě koleje u něj. Přístup k tomuto nástupišti byl po mnoho měsíců složitý s obcházením celého nádraží a cestujícím ještě komplikovalo situaci to, že se jedna kolej musela přecházet a musely tam být instalovány ručně, zaměstnanci ČD, ovládané závory. 1. nástupiště bylo vlastně jakoby poloviční a k němu vedla kusá kolej. Proto bylo nutné k němu vybudovat improvizovaný příchod z ulice po lešení. To se dnešním dnem (31. 10. 2006) stává minulostí a v tuto chvíli ho pracovníci firmy Skanska, která stavbu provádí, rozebírají. Také příchod na 2. nástupiště obcházením budovy se dnes stal minulostí a od dnešního dne je již otevřen poloviční podchod s přístupem na 1. A, 1. a 2. nástupiště.

 

Na 1. a 1. A nástupišti byly nainstalovány elektronické informační tabule, kolej u 1. nástupiště byla prodloužena (ale stále je pořád kusá), směrem do ulice byla vybudována protihluková modře prosklená stěna a na 1. nástupišti se buduje čekárna a zřejmě později veřejně přístupná terasa s výhledem před nádraží. Z nádraží se však pořád vyjíždí na Děčín i na Prahu po jedné koleji, takže doprava je složitá, i když nikdy jsem si nevšiml, že by za těch několik měsíců docházelo k větším zpožděním (nejvýš kolem 5 minut). Jinak podchod k zatím neexistujícímu 3. nástupišti se buduje a údajně bude široký 27 metrů, budou v něm obchody a bude procházet nádražím na druhou stranu na labské nábřeží. 3. nástupiště bude prodlouženo na 410 metrů.

Galéria

Súvisiace odkazy