LTE získalo lukratívnu zákazku (doplnené)

28.6.2006 11:17 Garin, snímka: Pivec

LTE po dlhšom čase opäť expanduje na slovenskom železničnom dopravnom trhu. Minulý týždeň začalo voziť vlaky s nadbytočným slovenským obilím do zahraničia. Podľa informácii z vedenia LTE Slovensko, rušne tejto firmy majú odviezť počas leta 80 - 100 tisíc ton obilia pre zákazníka z členského štátu Európskej únie.

LTE získalo túto zákazku zo súťaže, ktorej sa zúčastnilo viac firiem, vrátane Železničnej spoločnosti Cargo Slovensko. Obilné vlaky majú vychádzať z rozličných miest Slovenska, kde sa nachádzajú obilné sýpky. Rušne LTE budeme môcť vidieť v Prievidzi, Galante, Nitre, Jesenskom, Ilave, na Záhorí, ba dokonca i ďaleko na východe v Humennom. Spoločnosť LTE zabezpečuje nielen kompletnú prepravu, ale aj návozy vozňov, ich zber a manipuláciu v staniciach. Prvý obilný vlak zo spomenutého kontraktu odviezlo LTE z Chynorian pomocou rušňa 2150.901 v stredu 22. júna 2006. Vlak došiel vo večerných hodinách do Devínskej Novej Vsi a pokračoval cez Marchegg do Rotterdamu. V tomto holandskom prístave sa bude obilie nakladať na zámorské lode. Cieľovou destináciou slovenského obilia je niektorá z afrických krajín. Vlaky LTE bude voziť na ŽSR flotila motorových rušňov radu 2150, resp. 2170. V týchto dňoch mali na Slovensko doraziť pre LTE aj ďalšie dva motorové rušne zapožičané od firmy Viamont z Českej republiky. Od Viamontu má prísť aj rušeň elektrickej trakcie na vozbu obilných vlakov na štrbskej rampe. Popri vlaku LTE s petrolkoksom z Burghausenu do Žiaru nad Hronom, cementových vlakov Rohožník - Viedeň a vlaku s pohonnými látkami v relácii Česká republika - Maďarsko, sú obilné vlaky ďalším prienikom tohto dopravcu na ŽSR. Až na cementové vlaky ide všetko o nové prepravy. Na snímke 2150.901 LTE s obilným vlakom za stanicou Chynorany.

Súvisiace trate