Preložka trate v medzistaničnom úseku Dolný Hričov – Bytča

10.5.2006 8:00 Ing. Michal Tvrdý

Preložka trate v medzistaničnom úseku Dolný Hričov – Bytča

Už dlhší čas som si na cestách do Bratislavy všímal čulý ruch pri výstavbe diaľnice. Veľmi som tomu nevenoval pozornosť, až jedného dňa som si pri výstavbe všimol niečo, čo s diaľnicou určite nemalo nič spoločné. A to stĺpy trolejového vedenia. Nuž, a keďže som človek zvedavý, rozhodol som sa pozrieť, čože sa to deje na železnici kúsok od Žiliny.

A keďže tu v poslednom čase bolo pár vynikajúcich článkov o traťových „deduškoch“ (rozumej zrušené trate), tak som si povedal, že by nezaškodilo aj niečo o takom „batoliatku“ ktoré sa práve rodí. A tak v piatok 5. mája som zbalil len foťák, pero, papier a vyrazil.


Preložka

To čom si celý čas všímal je preložka časti železničnej trate Žilina – Bratislava, konkrétne medzistaničný úsek Dolný Hričov – Bytča v miestach, kde sa nachádza zástavka Kotešová. Vybudovanie preložky bolo prvotne iniciované budovaním diaľnice, konkrétne veľkej diaľničnej križovatky pri Dolnom Hričove (diaľnica D1 povedie smerom na Ovčiarsko, Lietavskú Lúčku – Dubnú Skalu – Martin, odbočka bude diaľnica do Žiliny).

Technické parametre

Preložka sa začína na km 188,4 (od Bytče) a končí v km 189,8 (smer Dolný Hričov). Jej dĺžka je teda cca 1,5 km. Súčasťou preložky je vybudovanie niekoľkých umelých stavieb:

  • v km. 189,3 je to cestný most ponad trať vo výške odhadom 10 metrov nad železničnou traťou
  • v km. 189,2 – 189,4 je to zárez, ktorý v najhlbšom mieste má cca 11 – 13 metrov a je po celej dĺžke a výške spevnený betónovými stenami, resp. stenami z kameňa
  • v km. 189,6 je to cca 4 metre dlhý priepust, vybudovaný ako monolitická betónová stavba s klasickým zvrškom aj spodkom.

Žiaľ, nepodarilo sa mi zistiť, či súčasťou preložky bude aj vybudovanie novej zástavky Kotešová. Isté je len to, že stará bude so zrušením prevádzky na pôvodnej trati zrušená. Celá preložka je vybudovaná na cca 3 metre vysokom násype. Vedenie trate je veľmi jednoduché – v smere od Bytče sa preložka napája na pôvodnú trať miernym pravotočivým oblúkom, pokračuje krátkou rovinkou a nasleduje veľmi mierny pravotočivý oblúk až k zárezu. V záreze a popod most nasleduje krátka rovinka a následne mierny ľavotočivý oblúk na konci ktorého sa trať napojí na pôvodnú trať (ktorá pokračuje od miesta napojenia cca 1,5 km dlhou rovinkou smerom do žst. Dolný Hričov).

 

Celá preložka je teda budovaná na max. rýchlosť minimálne 160 km/hod (čo sa týka polomerov oblúkov), avšak túto rýchlosť tam nevidím ani do budúcnosti ako reálnu, lebo aj po napojení na rovný úsek smerom do Dolného Hričova sa vytvorí súvislý úsek dlhý max. 3 km, čo ale pre praktické využitie rýchlosti 160 km/h nepostačuje. Na jednej strane je totiž trať vedená popri cestnej estakáde a Váhu (smer do Bytče) a na druhej je oblúk a žst. Dolný Hričov. Takže prakticky to bude asi chvíľkové zrýchlenie na 120 – 140 km/h.

Fotenie

Našťastie, na fotenie mi vyšlo celkom pekné počasie. A keďže pár dní predtým nepršalo, aj po stavenisku sa dalo prechádzať relatívne suchou nohou. Stavební robotníci ma našťastie ignorovali, resp. si mysleli (keďže som bol celkom slušne oblečený a v ruke som mal fascikel na poznámky) že som nejaký projektant, investor alebo čo a vykonávam kontrolu.

Pri fotení, čo mi zabralo cca 1 hodinu (behanie hore dole) som bol trochu smutný, že som nevidel žiadny vlak. Avšak, nakoniec odmena stála za to. A to v podobe súbežnej jazdy nákladného vlaku vedeného radou 131 a rýchlika vedeného lokomotívou 350.014-7. Nanešťastie, slnko bolo práve oproti a tak či tak vlaky sa úplne stretli (vhodné na fotenie) asi 1 km ďalej.

Na vysvetlenie – na trati Žilina – Púchov vzhľadom na inštalované zabezpečovacie zariadenie (obojsmerný autoblok, najnovšia réleovka v staniciach) sú súbežné jazdy úplne bežným javom. Takže ak chcete uloviť zaujímavý záber, môžete to skúsiť. Jedinou nevýhodou je, že nikdy presne neviete, kde sa vlaky stretnú tak, aby boli vhodné na fotenie (čo bol aj môj prípad).

 

Záver

Stavba preložky by mala byť podľa informácií, čo som získal, hotová zhruba v rovnakom čase ako diaľnica. Ak teda budú termíny dodržané, tak by to malo byť dokonca roka 2006, ale isté to určite nie je. Najdôležitejšie stavby na preložke sú skoro hotové (momentálne sa vo veľkom finišuje s dokončením cestného mosta ponad trať), nasledovať bude osadenie stĺpov trolejového vedenia v záreze, prekládka kabeláže, a postupná prekládka oboch traťových koľají spolu s trakčným vedením a prekládkou zabezpečovacích zariadení (keďže práve v miestach preložky ležia oddielové návestidlá autobloku.

Bližšie info sa mi však už získať nepodarilo, takže ak viete niečo viac, budem rád ak to doplníte buď priamo do článku alebo do diskusie.

Galéria

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy