Prešovskú a popradskú stanicu čaká modernizácia

20.11.2005 20:20 -mm-

Prešovskú a popradskú stanicu čaká modernizácia

Železnice Slovenskej republiky plánujú v budúcom roku začať modernizáciu železničných staníc v Poprade a Prešove, ktorá by sa mala ukončiť v roku 2007. 75% finančných zdrojov na modernizáciu železničných staníc pôjde zo štrukturálnych fondov EU, zvyšná časť zo štátneho rozpočtu. V žst. Prešov sa preinvestuje takmer 620 mil. Sk, a v žst. Poprad-Tatry viac ako 862 mil. Sk.

V žst. Prešov sa investície použijú na peronizáciu stanice, výmenu koľají, zabezpečovaciu techniku a inžinierske siete. Stanica by sa mala rozdeliť na časť osobnú, tranzitnú nákladnú a nákladnú stanicu pre končiace resp. východzie vlaky. Záujemcovia o výkon prác môžu získať podmienky súťaže do 8.12.2005 a svoje ponuky predkladať do 16.1.2006. Kritériom výberu bude čo najnižšia cena.

Do žst. Poprad-Tatry by modernizácia mala priniesť vybudovanie podchodov a nástupíšť, úpravu koľajiska, nové zabezpečovacie zariadenie a nové informačné zariadenie pre cestujúcich. Modernizácia by mala prispieť k zvýšeniu bezpečnosti železničnej prevádzky a zvýšeniu priepustnosti dopravnej cesty. Záujemcovia o výkon prác môžu získať podmienky súťaže do 30.11.2005 a svoje ponuky predkladať do 9.1.2006. Kritériom výberu bude čo najnižšia cena.

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy