Žilinské mosty v km 335,312

21.7.2005 10:20 Peter Bado

Žilinské mosty v km 335,312

Pred druhou svetovou vojnou boli mosty cez Váh pri Žiline na trati do Vrútok tvorené priehradovými konštrukciami s rozpätiami 35 + 43,7 + 35 m. Pred koncom vojny ustupujúca nemecká armáda oba tieto mosty zničila. Vzhľadom k strategickému významu trate bolo pristúpené k ich obnove ihneď po jej skončení.

Opory a piliere mosta boli úplne zničené a oceľové konštrukcie boli spadnuté do rieky. Keďže nebolo možné rátať s ich rýchlym obnovením, vybudovalo sa mimo osi mosta provizórium so siedmimi otvormi na mohutných zabaranených bárkach s oceľovými nosníkmi dĺžky 4x15,0 + 25,0 m z vítkovických železiarní. Pre most v ľavej koľaji bola vyrobená v mostárni Banskej a hutníckej spoločnosti v Lískovci pri Frýdku-Místku nová konštrukcia, v pravej koľaji sa použila opravená mostná konštrukcia. Tieto trojpoľové (35,2 + 43,7 + 35,2 m) priehradové konštrukcie mali celkovú hmotnosť 758 ton. 

V súvislosti s výstavbou Vodného diela Žilina bolo nutné v mieste pilierov mostov prehĺbiť koryto Váhu o cca 8m a táto skutočnosť spoločne s ich zlým technickým stavom si vyžiadala výstavbu nových mostov. Stavba začala v roku 1996. Ako prvá sa vybudovala preložka trate v dĺžke 1445m, na ktorej sa nachádzali dva trojpoľové provizórne mosty konštrukcie ŽM 16M o rozpätí 3x45m (v koľaji č.1 bola použitá panelová a v koľaji č. 2 pozdĺžniková mostovka). Následne bolo pristúpene k demontáži starých mostov, jedno mostné pole o hmotnosti 112 t bolo strhnuté do koryta Váhu.

Nové mosty boli montované v mieste pôvodnej koľaje v smere na Varín a na svoje miesto boli nasunuté po pozdĺžnej a priečnej zasúvacej dráhe z IP nosníkov na pilieroch z materiálu PIŽMO. Ako prvý sa začal montovať most pre ľavú koľaj. Tento bol pozdĺžne nasunutý 22.4.1998 a následne na druhý deň nasunutý priečne. Druhý most bol nasunutý 18.11.1999. Nasúvanie prebiehalo priťahovaním mostnej konštrukcie zo žilinského brehu pomocou hydraulických valcov a rýchlosť nasúvania bola cca 7m za hodinu.

Konštrukcia mostov je tvorená Langerovým nosníkom, ktorý svojou dĺžkou 112m a výškou 19,79m patrí medzi ojedinelé mosty tohto typu. Táto konštrukcia s priebežným štrkovým lôžkom umožňuje rýchlosť jazdy vlakov cez mosty 160 km/hod. Mosty boli slávnostne uvedené do prevádzky 5.12.2000.

Za zmienku stojí taktiež trojpoľový (56 + 67,2 + 56 m) priehradový most, ktorý sa nachádza neďaleko, po prúde Váhu, a ktorý mal slúžiť na prevedenie dopravy z nedostavanej žst. Teplička nad Váhom do žilinskej stanice. Po tomto moste, o hmotnosti 814 ton, však nikdy žiaden vlak neprešiel a tak v priebehu napojovania traťových koľají na nové mosty nastala kuriozna situácia, keď z piatich železničných mostov tesne vedľa seba bol v prevádzke len jeden.

S použitím:

  • STAVEBNÍCTVO NA SLOVENSKU 1945 – 1985, dopravné stavby, kolektív autorov, ALFA 1989
  • www.tooz.sk
  • www.rail.sk

Galéria

Súvisiace trate