Prevádzka 2. TRK na „šenkvickej“ preložke

14.6.2005 21:12 rp_751

Prevádzka 2. TRK na „šenkvickej“ preložke

Šenkvice – Už tretí deň je v prevádzke s pravidelnými vlakmi osobnej i nákladnej dopravy 2. TRK na „šenkvickej“ preložke. Prevádzka bola spustená v nedeľu približne o 12. hodine. Stará 1. TRK je momentálne v štádiu rozoberania a čoskoro sa definitívne odstráni. Podľa neoverených informácií majú byť miesta starého úseku trate Šenkvice – býv. Hr. Malé Tŕnie (trať č. 120) v budúcnosti využité ako stavebné parcely a samostatné záhradky.

 

 

 

Súvisiace trate