Vyhodnotenie súťaže o najlepší obrazový projekt o V. koridore ŽSR v spolupráci s VLAKY.NET

4.6.2005 19:43 Danka Hurtová Zdroj: ŽSR

Vyhodnotenie súťaže o najlepší obrazový projekt o V. koridore ŽSR v spolupráci s VLAKY.NET

Tak už máme víťaza, resp. víťazov našej súťaže! Nesmierne si vážime a sme veľmi radi, že aj napriek „krkolomnému“ termínu, sa nakoniec do spoločnej súťaže ŽSR a VLAKY.NET prihlásili dvaja súťažiaci. Ich príspevky sú natoľko obsahovo a informačne kvalitné a zaujímavé, že sa porota jednohlasne rozhodla, že víťazmi sa stávajú obaja súťažiaci a to KOKO a NICK. Srdečne gratulujeme!

Oba príspevky budú o pár dní prístupné na www.zsr.sk.

Ďakujeme nielen tým, ktorí sa zapojili, ale aj každému, kto o tom uvažoval, koho to zaujalo, prípadne inšpirovalo. Aj naďalej plánujeme pripravovať viacero podobných projektov s celoslovenskou pôsobnosťou. Tešíme sa na spoluprácu! ŽSR a vlaky.net

Súvisiace odkazy