Pri modernizácii tratí bude ŽSR radiť Holland Railconsult BV

29.11.2004 15:24

Pri modernizácii tratí bude ŽSR radiť Holland Railconsult BV

Konzorcium vedené holandskou firmou Holland Railconsult BV bude pre ŽSR vykonávať odborné poradensko-konzultačné činnosti súvisiace s vypracovaním projektov modernizácie trate medzi Novým Mestom nad Váhom až Čadcou (trať 120/127). Z celkovej ceny vo výške 429 999 eur bude smerovať 75 % z prostriedkov fondu ISPA začleneného do Kohézneho fondu a zvyšok bude zo štátneho rozpočtu.

ŽSR vyhodnocovali v rámci verejného obstarávania dve ponuky, zmluvu uzavreli s holandskou firmou 9 novembra. Partnermi holandskej spoločnosti v rámci konzorcia sú NEA Transport research and training BV a Railway Construction Design & Research Central Office, "Kolprojekt" LTD.

Modernizácia uvedenej železničnej trate v celkovej dĺžke približne 134 kilometrov a je rozdelená na štyri úseky. Na úsek Nové Mesto nad Váhom-Púchov v súčasnosti pripravujú ŽSR projektovú dokumentáciu. V druhej polovici budúceho roka plánujú vyhlásiť medzinárodný tender na zhotoviteľa a realizácia by sa mala začať v roku 2006.
Druhý úsek na trase Púchov-Žilina by sa mal začať modernizovať v roku 2008. S modernizáciou na úseku Žilina-Krásno nad Kysucou by sa malo začať v roku 2005. Posledný úsek Krásno nad Kysucou-Čadca by sa mal začať modernizovať v roku 2007.

Na všetky projekty plánujú ŽSR prijať určité financie aj z Kohézneho fondu, pričom maximálna suma príspevku sa môže pohybovať na úrovni 85%. Samotná modernizácia by sa mala týkať koľají, trolejového vedenia, zabezpečovacej techniky, oznamovacích zariadení, ako aj niektorých železničných staníc. -rp-

Súvisiace odkazy