Vrútky nákladná stanica - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 29    Manipulačné: 4    Odstavné: 3    Ostatné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

3 kV =   

Ďalšie informácie

Umiestnenie a určenie železničnej stanice

Železničná stanica Vrútky nákladná stanica leží v km 314, 963 dvojkoľajnej elektrifikovanej trate Kraľovany - Žilina - Púchov o rozchode 1435 mm.
Je stanicou:
 medziľahlou a nákladnou podľa povahy práce
 odbočnou pre trať Zvolen osobná stanica - Hronská Dúbrava –Vrútky
Je stanicou nesamostatnou, je pridelená k ŽST Vrútky.
Sídlo prednostu železničnej stanice je v ŽST Vrútky.

Rozčlenenie stanice

Hranica medzi vchodovou skupinou – západ a stanicou Vrútky je pri hrote výhybky č. 118 (koľaje č. 33 – 41) a pri hrote výhybky 112a/b (koľaj č. 43).

Styk dráh

 Vlečka Vojenský útvar (SIM) odbočuje na východnej strane z 91. spojovacej koľaje výhybkou S1 a z koľaje č.115 vchodovej skupiny – východ výhybkou č.18a/b. Na západnej strane odbočuje zo 43. koľaje výhybkou číslo 112 a/b. 
 Vlečka ŽOS Vrútky a. s. z východnej strany začína v pokračovaní koľaje č. 212 bývalého rušňového depa,
 Vlečka COMPEL RAIL a. s. Martin z východnej strany odbočuje v km 314,874 výhybkou č. 302 z manipulačnej koľaje číslo 27,
 Vlečky PREFA a. s. a vlečka Severoslovenské tehelne začínajú v pokračovaní spojovacej koľaje č. 93.

Hlásnice, (hradlá), odbočky, nákladiská, závorárske stanovištia, a zastávky až k susedným staniciam

Zastávka Sučany leží v km 311, 866 medzi stanicami Turany a Vrútky nákladná stanica.

Nástupištia

Zvýšené nástupištia so spevnenou hranou sú vybudované pri koľajach č. 1, 2, 4. Nástupište pri koľaji č. 1 je dlhé 300 m, nástupište pri koľaji č. 2 je dlhé 300 m a pri koľaji č. 4 je dlhé 100m. Oproti dopravnej kancelárii sú cez koľaje č. 1, 2 a 4 prechodové mostíky z betónových prefabrikátov. Nástupištia v ŽST Vrútky nákladná stanica slúžia len pre služobné účely.

Zvážny pahorok

Vo Vrútkach nákladnej stanici je jeden zvážny pahorok. Nachádza sa medzi vchodovou skupinou - východ a odchodovou skupinou (vrchol zvážneho pahorku sa nachádza v km 314,330). Zvážny pahorok je dočasne mimo prevádzky.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

Vo Vrútkach nákladnej stanici je zabezpečovacie zariadenie 2. kategórie so svetelnými, na sebe závislými hlavnými návestidlami, ktoré sú závislé na polohe všetkých prechádzaných a odvratných výhybiek a výkoľajok. Na St. 1 a na St. 3 je závislé reléové stavadlo, na St. 2 je elektrodynamické zabezpečovacie zariadenie. Riadiaci prístroj v dopravnej kancelárii je elektrodynamický.

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

V traťovom úseku Vrútky nákladná stanica - Turany je traťové zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie – jednosmerné automatické traťové zabezpečovacie zariadenie.
V traťovom úseku Vrútky nákladná stanica - Vrútky je traťové zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie – obojsmerné automatické traťové zabezpečovacie zariadenie . Kontrola voľnosti 101. a 102. koľaje je v dopravnej kancelárii, na St. 3 a na ústrednom stavadle stanice Vrútky. 
Traťový úsek Vrútky nákladná stanica - Vrútky je v každej traťovej koľaji tvorený jedným priestorovým oddielom.

Mapy a nákresy

PDF
PDF
128 kB
9.6.2009

Galéria objektu