Letanovce - Zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 2   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

3 kV =   

Poskytované služby

Predaj cestovných lístkov,

Ďalšie informácie

Železnicná zastávka Letanovce leží na trati ŽSR č. 180 Žilina - Košice, v medzistaničnom úseku Vydrník - Spišská Nová Ves.

Zastávka LETANOVCE leží v km 181,361. Je komerčne obsadená. Má pracovisko s výpravným oprávnením pre cestujúcich a zjednodušenú prepravu bicyklov a detských kočíkov s obmedzenou prevádzkou. Má čakáreň, vyvýšené nástupište tvaru SUDOP T:
- pri koľaji č. 1 km 181,109 - 181,309 v dĺžke 200 m,
- pri koľaji č. 2 km 181,330 - 181,530 v dĺžke 200 m.
Nástupište a budova sú elektricky osvetlené. Osvetlenie nástupišťa je ovládané časovým spínačom. Vypravenie cestujúcich v čase, keď nie je komerčne obsadená zabezpečí vlakový personál vo vlaku.

Poloha obce

Obec leží v malej dolinke medzi neveľkými vŕškami. Jej poloha je malebná. Domy sa topia v zeleni ovocných stomov, vŕb, oľší, briez a v lete v zlate dozrievajúcich polí. Kto cestuje vlakom od Vydrníka do Spišskej Novej Vsi, od lesíka Oľšavka, Letanovce sa mu javia každú chvíľu v inej podobe. Uprostred dediny vyčnieva 40m vysoká kostolná veža. Okolo cintorína je živá ohrada zelených ihličnatých stromov, za železným plotom a pod cintorínom belejú sa budovy Agrodružstva. Celému obrazu v úzadí za okolitými oblými kopcami dominuje mohutná panoráma Vysokých Tatier, Kráľovej hole, Slovenského rudohoria a Draveckých vŕškov na severe. Obec Letanovce patrí do okresu Spišská Nová Ves, kraj Košický. Jej susedné obce sú Hrabušice, Vydrník, Machalovce s Jánovcami, Spišský Štvrtok, Mečedeľovce, Arnutovce, Hadušovce spolu so Spišskými Tomášovcami a Kúria Tiba. Chotár sa dotýka okresov Poprad a Rožňava. Prevažnú časť chotára v minulosti tvorili lesy: biskupské, urbárske, obecné, súkromné a medzi nimi bola aj istá parcela jánovského lesa.

Rieky a potoky

Hlavnou riekou je Hornád, ktorý pri Letanovskom mlyne priberá Trstenský potok, prameniaci na mokrých lúkách trstinových (Rohrwies) pri Hrabušickom rašelinisku. Biely potok, ktorý vyviera vo Vrábľovej 900 m n. m., má spád 400 m. Do neho sa vlieva potok Kyseľ. Okolo obce tečie na východe Potok (Venig), na západe Machalovský potok a potok Brúsnik, ktoré sa stretávajú pri športovom areáli a ďalej tečú pod menom Brúsnik. Cez obec tečie dedinský potôčik zvaný Jareček.. Tento začína pri ústí odvodneného honu „Za pastirňu", preteká medzi Ulicou Slovenského raja a Tatranskou ulicou, ďalej okolo kostola, okolo kultúrneho domu, cez „Žabi koňec" a pri areáli ZDŠ sa vlieva do potoka Brušňik.

História

Letanovce sú jednou z najstarších obcí Spiša. V jej okolí bolo pomerne husté praveké osídlenie veľkého významu.

Asi preto sa Letanovce už v 12. storočí dostávajú medzi obce patriace k hradnému panstvu Spiša. Pozornosť sa na Letanovce obrátila po odchode Tatárov z toho dôvodu, že skaly v ich okolí pomohli zoachrániť pred Tatármi značnú časť obyvateľstva Spiša. V roku 1250 preto kráľ Belo IV daroval Cirkvi, konkrétne spišskému prepoštovi a kostolu sv. Martina na Spiši viaceré územia a medzi nimi aj obec Letanovce. To je aj najstaršia zmienka o Letanovciach, ktorá sa zachovala na pergamene a ňou Letanovce vstupujú do histórie.

Významnou udalosťou pre Letanovce bolo rozhodnutie spišského prepošta zavolať na Kláštorisko Kartuziánov, aby si tam postavili kláštor na pamiatku záchrany pred Tatármi. V súvislosti s tým daroval spišský prepošt, biskup Jakub v roku 1299 svoju časť Letanoviec kartuziánom.

V roku 1603 mali Letanovce 24 domov, čo bolo vzhľadom na okolité obce vaľa. Práve z roku 1603 sa zachovala aj najstaršia pečať obce Letanovce a z jej historického symbolu vychádza aj erb obce a tvorí ho: modrý štít, v ňom na zlatom tróne sediaca červeno odetá korunovaná Panna Mária s dieťaťom zavinutým do strieborného povojníka so zlatou stuhou. Letanovský kostol bol postavený ešte v období románskom, okolo polovice 13. storočia. V 14. storočí bol zväčšený a v 18. storočí zbarokizovaný.

Obyvatelia Letanoviec sa okrem prác v lesoch živili hlavne poľnohospodárstvom a známa bola v minulosti aj výroba oleja.

Pamiatky a pamätihodnosti       

V obci sa nachádza kostol Všetkých svätých postavený v polovici 13. storočia v románskom slohu. V 14. storočí bol zväčšený a neskôr v 18. storočí zbarokizovaný. Je to jeden z najvyšších kostolov v okolí. Výzdobu kostola, v podobe nástenných malieb na strope kostol, je dielom maliara Hanullu. Významnou historickou časťou kostola je Boží hrob, ktorý je súčasťou pôvodného kostola.
 
Pri kostole sa nachádza novovybudovaná kapĺnka Panny Márie. Pôvodne to bola kapĺnka svätého Jána, ale z dôvodu krádeže sochy svätého jána sa obec rozhodla prebudovať kapĺnku a zasvätiť ju Panne Márii.

www.letanovce.eu

 

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu