Príbovce-Rakovo - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Historické názvy

Pribocz, Príbovce

Otvorenie objektu:

1872

Koľaje v objekte

Dopravné: 4    Manipulačné: 1    Ostatné: 2   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Poskytované služby

Autobusová zastávka, Predaj cestovných lístkov, Reštaurácia, občerstvenie, Sociálne zariadenia,

Ďalšie informácie

Od GVD 2012 / 2013 železničná stanica zmenila názov z Príbovce na Príbovce-Rakovo. Zmenu po vyše ročnom úsilí presadila obec Rakovo, v katastri ktorej železničná stanica leží.

Umiestnenie a určenie železničnej stanice

Železničná stanica Príbovce leží v km 297,040 jednokoľajnej trate ŽSR č. 170 Zvolen nákl. st. - Vrútky, ktorá je v úseku Zvolen nákladná stanica - Hronská Dúbrava a Horná Štubňa - Vrútky dvojkoľajná. Úseky dvojkoľajnej trate Zvolen nákl. st. - Hronská Dúbrava a Martin - Vrútky sú elektrifikované.
Je stanicou : nesamostatnou pridelenou ŽST Diviaky; zmiešanou - podľa povahy práce; medziľahlou - po prevádzkovej stránke

Styk dráh

Vlečka PROFIL spol.s.r.o. RAKOVO z koľaje č. 4 výhybkami 8/A1.
Vlečka LESY SR š.p. Banská Bystrica Odštepný závod Žilina, DHS Turčianske Teplice,
Expedičný sklad Príbovce odbočuje z koľaje 4 výhybkou č. 10.

Hlásnice, (hradlá), odbočky, nákladiská, závorárske stanovištia a zastávky až k susedným staniciam

Zastávka Malý Čepčín z leží v km 286,297 
Zastávka Jazernica leží v km 288,933 medzi stanicami Diviaky - Príbovce.
Automatické hradlo Bodovice typu AH 83 s návestným bodom leží v km 289,914 
Zastávka Kláštor pod Znievom leží v km 292,440 medzi stanicami Diviaky a Príbovce.
Zastávka Košťany nad Turcom zast. leží v km 301,409 medzi stanicami Príbovce - Martin

Nástupištia

Stanica má tri vyvýšené sypané jednostranné nástupištia typu TISCHER v dĺžke 150 metrov, vybudované pri koľajách číslo 1,2 a 3. Pre umožnenie prechodu cestujúcich sú v koľajách číslo 5,3 a 1 vybudované dva prechodové mostíky a to v úrovni dopravnej kancelárie.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

Železničná stanica Príbovce je vybavená reléovým zabezpečovacím zariadením II. kategórie TEST 24. 

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

V medzistaničnom úseku Diviaky - Príbovce je zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie
- Automatické hradlo AH 83 s návestným bodom / AH Bodovice / Jazda vlaku sa zabezpečuje obsluhou traťového zabezpečovacieho zariadenia.
V medzistaničnom úseku Príbovce - Martin je zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie
- Automatické hradlo AH 83 bez návestného bodu. Jazda vlaku sa zabezpečuje obsluhou traťového zabezpečovacieho zariadenia.

Zariadenia v prepravnej prevádzke

Skladiská: Sklad pre podaj a výdaj tovaru, pre nakládku a vykládku zásielok je vedľa koľaje č. 5 a má plochu 121 m2. Má dva čelné a dva bočné východy.
Rampy: Rampa na sklade tovaru je priľahlá ku koľaji č. 5, je bočná a otvorená. Jej plocha je 726 m2, dĺžka je 66 metrov, šírka 11 metrov. Povrch rampy je nespevnený. Rampa slúži na nakládku a vykládku zásielok. Prístupová cesta je z cesty vedúcej od vykladacieho priestranstva.
Manipulačné priestory pre nakládku a vykládku vozňových zásielok: všeobecná nakládková a vykládková koľaj je koľaj č. 5. Povrch vykladacieho priestranstva vedľa 5. koľaje je nespevnený. Na celej koľaji je možné používať na nakládku a vykládku všetky mechanizmy pri dodržaní noriem STN 34 3108 a 34 3109. Priestranstvo je osvetlené elektricky.
Zložiská: PALIVÁ súkromný podnikateľ Nadežda Holá Príbovce má zložište pre vykládku vedľa koľaje č. 5b o ploche 1750 m2. VDS súkromný podnikateľ Volko Branislav Valča má zložište vedľa koľaje č. 5b o ploche 1500 m2. DANUBIUS spol. s r.o.má zložište vedľa koľaje č. 5 a na bočnej nakladacej rampe o ploche 4.027 m2.
Prístupové cesty na všetky zložištia sú z verejných komunikácií.

Mapy a nákresy

PDF
PDF
264 kB
9.6.2009

Galéria objektu