Nitrianske Pravno - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Otvorenie objektu:

31. 10. 1909

Koľaje v objekte

Dopravné: 3    Manipulačné: 1    Ostatné: 3   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Koncová železničná stanice trate ŽSR 144: Prievidza - Nitrianske Pravno.
V roku 1913 bola miestna železnica Veľké Bielice – Prievidza – Nitrianske Pravno poštátnená a zaradená do kmeňovej siete MÁV. Ďalšia zamýšľaná výstavba železnice z Nitrianskeho Pravna do Kláštora pod Znievom alebo Rajca sa v dôsledku vypuknutia 1. svetovej vojny neuskutočnila.
Poloha budovy: vpravo, v smere od Prievidze

Umiestnenie a určenie železničnej stanice

Železničná stanica Nitrianske Pravno leží v km 39,326 jednokoľajnej trate Nitrianske Pravno - Nové Zámky.
Železničná stanica Nitrianske Pravno je nesamostatná stanica pridelená k Železničnej stanici Prievidza, ktorá je sídlom prednostu.
Je stanicou :
konečnou - pre trať Nitrianske Pravno – Nové Zámky
zmešanou - podľa povahy práce

Styk dráh

Vlečka Tondach Slovensko, s.r.o. ,odbočuje z koľaje č.1 výhybkou č. T1 .
Vlečka Lesy SR, š.p., Odštepný závod Prievidza, odbočuje z koľaje č. 1 výhybkou č. L1.

Hlásnice, (hradlá), odbočky, nákladiská, závorárske stanovištia a zastávky až k susedným staniciam

Zastávka Pravenec leží v km 36,373 medzi stanicami Nitrianske Pravno a Prievidza. 
Zastávka Nedožery leží v km 33,592 medzi stanicami Nitrianske Pravno a Prievidza.

Nástupištia

Stanica má jedno vyvýšené nástupište dĺžky 126m typu „Tischer“,pri koľaji č. 1.
Úrovňové prechody k nástupišťu sa nachádzajú :
- v koľaji č.3 oproti dopravnej kancelárii
- v koľaji č.3 oproti vchodu do stanice

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

Železničná stanica Nitrianske Pravno je vybavená zabezpečovacím zariadením 1. kategórie, t.j. výhybkami zabezpečenými výmenovými zámkami a svetelným vchodovým návestidlom. Na prievidzkom zhlaví je umiestnené pomocné stavadlo, v ktorom sa nachádza ústredná zámka a elektromagnetická zámka.

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

V medzistaničnom úseku Nitrianske Pravno – Prievidza je traťové zabezpečovacie zariadenie 1. kategórie (telefonický spôsob dorozumievania) obojsmerné.

Zariadenia v prepravnej prevádzke

Skladiská :
- Drevené skladište o ploche 127 m2 , sa nachádza na bočnej rampe pri koľaji č. 3 . Používa sa na uskladnenie paliva pre vykurovanie služobných miestností.
Rampy :
- krytá, bočná pri koľaji č.3 s rozmermi 10,5 x 8,65 m
- otvorená bočná pri koľaji č.3 s nájazdom
- otvorená bočná pri koľaji č. 3a s dĺžkou 118 m
Koľajová váha :
- na koľaji č. 3. Únosnosť 50 t, dĺžka 10,5 m
Manipulačné priestranstvo :
- nachádza sa pri koľaji č. 3 . Povrch je asfaltový. Umožňuje vykonávať nakládku a vykládku mechanizmami.

Mapy a nákresy

PDF
PDF
16 kB
8.6.2009

Galéria objektu