Vrbovce štátna hranica - Štátna hranica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Štátna hranica sa nachádza niekoľko 100 m za krajnou výhybkou ŽST Vrbovce. V tesnej blízkosti je bývalá colnica cestného prechodu.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.