Čachtická spojka výh. č. 53/54 - Odbočka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

25 kV 50 Hz   

Ďalšie informácie

Význam trate smerujúcej z Nového Mesta nad Váhom cez Starú Turú a Myjavu do Veselí nad Moravou, narastal najmä v rokoch pred vypuknutím druhej svetovej vojny a počas nej. Táto skutočnosť  podnietila výstavbu jednokoľajnej tzv. Čachtickej spojky (názov je podľa známej obce Čachtice),
ktorá spájala trať Bratislava – Žilina s traťou Nové Mesto n.V. – Myjava – Veselí nad Moravou a tak umožniť priamu jazdu medzi traťami. Výstavba Čachtickej spojky prebehla v rokoch 1936 – 1938. V tých rokoch nebola ešte zapojená do SZZ. Najväčšie uplatnenie našla počas mobilizácie v roku 1938, kedy po nej jazdili vlaky s vojakmi a vojenským materiálom.  Rýchliky z Myjavskej trate odbočovali po Čachtickej spojke smerom na Piešťany, osobné vlaky však zachádzali do Nového Mesta n.V.
Po ukončení mobilizácie 4. 11. 1938 bola spojka uzatvorená. Pri prechode frontu v 1945, poškodil nemeckí vojaci žst. Nové Mesto n.V. a aj Čachtickú spojku, ktorú Červená armáda začala rekonštruovať v roku 1949, dlhší čas po nej nejazdili vlaky až do 1955, kedy sa zaviedli dva Pn vlaky medzi Veselím nad Moravou a Leopoldovom. V 1957 premávalo cez Čachtickú spojku 8 nákladných vlakov denne.
Elektrifikovaná bola v roku 1988 sústavou 25 kV~ 50 Hz. Zaujímavé využitie sa pre ňu našlo, keď po nej do rozdelenia ČSD otáčali celé súpravy morových osobných vlakov z Veselí nad Moravou, aby sa rovnomerne opotrebovali okolesníky náprav pri prechádzaní oblúkov, neskôr z rovnakého dôvodu
sa otáčali aj trnavské „pantografy“ (560, SM488.0) ak mali konečnú v Novom Meste nad Váhom, a ďalšie vozidlá. Pri modernizácii 2006 - 2007 sa po nej prevážali koľajové polia ktoré sa skladovali na žst. Stará Turá, a jazdili po nej aj osobné vlaky smerujúce na Myjavu v čase keď sa rekonštruovalo
napojenie trate č. 121.

Výhybky na odbočke z trate č. 121, resp. St. 4 boli prestavované ručne až do 1979 kedy boli zapojene do SZZ.

Články: http://www.vlaky.net/zeleznice/spravy/001657-Zeleznicne-spojky/
 http://www.vlaky.net/zeleznice/spravy/001549-Cachticka-strela-po-triangli/

Mapy a nákresy

PDF
PDF
47 kB
29.9.2010

Galéria objektu