Zlatno - Tunel

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Otvorenie objektu:

1908

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Zlatno

Rok postavenia: 1908
Dĺžka: 500 m

Medzi stanicou Zlatno a zastávkou Kokava nad Rimavicou - Liešnica v km 29,984 - 30,484 sa nachádza 500 m dlhý tunel Zlatno.

Je postavený v nepriaznivých geologických podmienkach - červenkastá hlina zmiešaná s mastencom. Razenie tunela v týchto podmienkach sa realizovalo belgickou tunelovacou metódou. Najskor sa v hornej časti kaloty vybudovala obmurovka a až potom sa robil výlom smerom dole do jednej opory. Tento výlom sa okamžite obmuruje. Obdobne sa pokračuje s druhou oporou. Týmto spôsobom bola razená skoro polovica tunela v najhorších geologických podmienkach. V tuneli je použitý maďarský tunelový prierez 5,5 / 5,5 m. Na tunelovú výmurovku bol použitý opracovaný kameň.

Tunel je v celej svojej dĺžke priamy. Je zaujímavý dvojitou zmenou sklonu, prvá cca po 70 m od kokavského portálu a druhou cca 2/3 dĺžky tunelu.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu