Štubniansky tunel - Tunel

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Ďalšie informácie

Jednokoľajný Štubniansky tunel leží na trati č. 145 (Horná Štubňa - Prievidza) za žst. Horná Štubňa. Dĺžka tunelu je 646 m.

Stavba tunela
Stavbu tunela pri Hornej Štubni si vyžiadali nepriaznivá konfigurácia terénu a ústenie trate z Handlovej tak, aby sa dalo priamo pokračovať v smere do Zvolena.
Tunel bol razený v dĺžke 610 m novšou rakúskou tunelovaciu sútavou. Do dĺžky 646 m bol predĺžený zaklenutím výkopov zo strany handlovskej a hornoštubnianskej. Portál P1 bol využitý aj na prechod zemskej cesty z Vrútok do Kremnice.

Zvršok v tuneli
Pri otvorení trate bol v tuneli položený ťažký zvršok sústavy T pre tunely, pozostávajúci z 25 m dlhých koľajníc s hmotnosťou 49,71 kg/m dĺžky. Ťažké koľajnice bez podložiek boli pripevnené tromi silnými vrtuľami k testovaným podvalom. Styky koľajníc boli spájané spojkami so 4 šróbami.

Tunel počas 2.svetovej vojny
Na konci vojny tunel zničili ustupujúci nemeckí vojaci jeho handlovský portál. Do prevádzky bol daný odstránením odstreleného materiálu a následne bol postupne opravovaný.

Tunel v súčasnosti
Tunel je v súčasnosti v správe Tunelového obvodu Banská Bystrica. Tunelová rúra preteká, preto v najbližšej dobe sa plánuje jeho sanácia.

Informácie sú prevziate z: http://www.rail.sk/skhist/tunely/145/06.htm

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu