Strečno I. - Tunel

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Ďalšie informácie

Tunel Strečno I. leží na trati č. 180 (Žilina - Košice) medzi žst. Vrútky a žst. Žilina. Dvojkoľajný tunel je elektrifikovaný jednosmernou napäťovou sústavou 3 kV.

Poškodenie tunela v rokoch II.svetovej vojny

24.8.1944 asi o 0:00 hod. prepadli partizáni strážnika trate č.2, prerezali telefónne vedenie a odzbrojili vojenský strážny oddiel pri tuneli. Potom partizáni tunel o 0:50 hod. zatarasili vlakom č.2263. Podľa údajov rušňovodiča v tuneli pravej koľaje boli umiestnené štyri míny. Dve z nich vyhodili hneď pod rušňom a tretiu, väčšiu, pod vozňom asi v strede vlaku. Náledkom toho bola koľaj zdemovovaná, vykoľajilo sa asi 12 naložených vozňov s nemeckým vojenskám materiálom. Vybuchla aj štvrtá mína v strede tunela, ktorá roztrhala ľavú koľaj. Celkové škody predstavovali zdemolovanú pravú koľaj v dĺžke asi 200 m, ľavú 25 m, koľajnice vyvalené a po výbuchoch zostali veľké jamy. Neskôr bol tunel opravený len provizórne.
Väčšie škody zanechali ustupujúce nemecké jednotky. Nimi bol tunel z časti zasypaný, oba portály zosunuté (zničené explóziou) a v jeho vnútri ostali nevybuchnuté letecké bomby, míny a výbušniny.
S uvoľňovaním tunela sa začalo hneď v máji 1945. Po provizórnej oprave bol definitívne opravený za prevádzky v roku 1946.

Rekonštrukcia tunela v roku 2001

V dôsledku nedostatočnej vzdialenosti trakčného vedenia od nivelety koľaje (vlaky ho v oboch smeroch prechádzali so stiahnutým zberačom), problémom s odvodnením tunela a obmedzením priestorovej prechodnosti (vlaky s prekročenou ložnou mierou museli tunelom prechádzať len po 2.traťovej koľaji), muselo sa pristúpiť k odstráneniu vedených problémov. Na rozsiahlej rekonštrukcii zaradenej v roku 2001 do plánu investícii financovaných z vlastných zdrojov ŽSR sa rozhodujúcou mierou podieľali aj cudzí dodávatelia (Železničné stavby Košice, ELZA Žilina, Geomonty Harmanec).

Dalsie podrobnosti na www.rail.sk

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu