Ružínsky tunel - Tunel

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Ďalšie informácie

Ružínsky tunel (130 m) bol postavený počas výstavby Trate družby. Nachádza sa medzi železničnými stanicami Margecany a Malá Lodina, tesne za Bujanovským tunelom, na trati ŽSR číslo 180 Žilina - Košice

Smerová štôlňa bola prerazená 24.7.1951. 

Ružínsky portál - bol dokončený v roku 1953. Na jeho zárubné múry sa koncom roka 1954 osadili biskupské čapice. 

Tunelová rúra je v smere od Ružína postavená v pravotočivom oblúku. Zložená je z 15 tunelových pásov, po oboch stranách sa nachádzajú 3 bezpečnostné výklenky.

Ďalšie podrobnosti: http://rail.sk/skhist/tunely/180/04.htm

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu