Pekelský tunel - Tunel

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Nachádza sa na trati ŽSR číslo 145 Prievidza - Horná Štubňa, medzi ŽST Handlová a Sklené pri Handlovej, v tesnom susedstve zastávky Remäta. Pomenovaný je podľa blízkeho údolia.
Pekelský tunel má dĺžku 304 m.
Tunel v dolomitovom masíve bol postavený využitím novou rakúskou metódou so zjednodušenou výdrevou. Z dôvodu kvalitnej horniny bolo možné obmurovať niekoľko tunelových pásov súčasne. Použité boli ľahké obkladové typy. Na výdrevu 1 m3 výrubu sa spotrebovalo 0,039 m3 dreva. Tunelová rúra sa nachádza v sklone 13,4%, jej prvá 1/3 leží v smerovom oblúku polomeru 300 m. Práce na tuneli boli dokončené 17.1.1931.

Zdroj: Miroslav Kožuch.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu