Margecanský tunel - Tunel

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Zrušenie objektu

5.11.1955

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Margecanský tunel - Tunel železnicami opustený

Margecanský tunel (431 m) bol postavený počas výstavby jednokoľajnej Košicko-bohumínskej železnice (KBŽ) v roku 1872.
Po otvorení prevádzky cez Ružínsky a Bujanovský tunel (5.11.1955) na novej dvojkoľajnej Trati družby, Margecanský tunel nepostihol osud Ťahanovského či Kraľovanského tunela. Tunel bol vyňatý zo správy ČSD, jeho vlastníkom sa stala obec. Tunel začal slúžiť ako príchodová cesta k chatovej oblasti na ľavom brehu priehrady Ružín I.

Dňom 22.3.1985 sa dostal do zoznamu Technických pamiatok na Slovensku. V súčasnosti je jeho stav vyhovujúci

Tunelová rúra

Tunelová rúra je postavená v priamom smere. Tvorí ju 44 tunelových pásov, číslovaných v smere od Margecian. Takmer polovica z jej celej dĺžky je bez obmurovky (číslo 20, 22, 24, 26 a 38). Nachádzajú sa v nej 3 bezpečnostné výklenky, umiestnené striedavo po jej stranách. Prvý je v 7. páse po pravej strane, druhý takmer celý v 11.(časť v 10.) a tretí na rozhraní 14. a 15. pása.

Po odstránení koľajníc bolo dno tunelovej rúry vybetónované. Predpokladám, že tým sa zvýšila jeho nivelita asi o 0,5 m, o čom svedčí aj pomerne nízka výška bezpečnostných výklenkov. V súčasnosti je plná vody, po oboch stranách značne znečistená.

Miroslav Kožuch. Ďalšie podrobnosti: http://rail.sk/skhist/tunely/180/03.htm

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu