Čakajovce - Zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Železničná zastávka Čakajovce leží na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati ŽSR č. 140 Nové Zámky - Prievidza, v medzistaničnom úseku Lužianky - Jelšovce.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu