Strečno - Most / viadukt

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

3 kV =   

Ďalšie informácie

Mosty Strečno ležia na hlavnej elektrifikovanej trati č. 180 (Žilina - Košice). Dva paralelné jednokoľajné mosty prechádzajú ponad rieku Váh pod hradom Strečno a následne trať z mostov vyúsťuje do tunelov Strečno II. (traťová koľaj č. 1) a Strečno III. (traťová koľaj č. 2).

Ďaľšie podrobnosti http://rail.sk/skhist/mosty/kbz.htm


Video Strečnianské mosty © Ivan Wlachovský

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu