Zbehy obec - Zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Rozchody koľají

1 435 mm   

Poskytované služby

Predaj cestovných lístkov,

Ďalšie informácie

Železničná zastávka Zbehy obec leží na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati ŽSR č. 141 Leopoldov - Kozárovce, v medzistaničnom úseku Lužianky - Zbehy.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu