Vrbovce - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Nadmorská výška

370 mnm.

Koľaje v objekte

Dopravné: 3    Manipulačné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Železničná stanica Vrbovce je konečnou stanicou trate ŽSR č. 121 z Nového Mesta nad Váhom. Je pohraničnou prechodovou stanicou medzi SR a ČR, medziľahlou a zmiešanou podľa povahy práce. Pohraničná stanica Vrbovce je nesamostatnou stanicou a je podriadená prednostovi ŽST Nové Mesto nad Váhom.
Poloha budovy: vľavo, v smere od Nového Mesta nad Váhom

Zabezpečovacie zariadenie

V železničnej stanici je staničné zabezpečovacie zariadenie 1.kategórie (miestne stavané výhybky, vchodové návestidlá nezávislé od výhybiek, telefonické dorozumievanie). Stanica je bez odchodových návestidiel.

Telekomunikačné a informačné zariadenia

Cez telefónny zapojovač MIKRO-Z-O je stanica zapojená do telefónneho okruhu traťového: Myjava – Vrbovce a Vrbovce – Velká nad Veličkou ČR a okruhu výhybkárskeho: dopravná kancelária – St. II.

História obce

Obec Vrbovce leží na slovensko-moravskej hranici, 14 km severozápadne od Myjavy. Prvá písomná zmienka je z roku 1394. Obec sa rozprestiera na juhozápadných svahoch pohoria Biele Karpaty, pod masívom Žalostiná. Stred chotára, tzv. mesto či mestečko, leží medzi 5-timi vrchmi. Po celom okolí sú roztrúsené až do vzdialenosti 10 km početné kopaničiarske osady. Názov Vrbovce je odvodený od alejí vŕb, lemujúcich potoky chotára. Najvýznamnejšou kultúrno-historickou pamiatkou obce je renesančný rímsko-katolícky kostol z r. 1590. Je príkladom renesančnej architektúry v skromnejšom vidieckom prevedení. Je tu umiestnená pamätná tabuľa E. Šandorfiho – lekára, novinára a národného buditeľa. V r. 1784 bol za 1 rok v obci postavený evanjelický kostol. Ďalšou pamiatkou je vodný mlyn, jedna z mála zachovaných stavieb svojho druhu. Na budove kultúrneho domu je umiestnená pamätná tabuľa na r. 1848-1849. Je venovaná pamiatke významných rodákov a dejateľov obce. Dnes žije vo Vrbovciach 1613 obyvateľov. Každý rok v októbri na hody poriadajú jarmok. V okolí obce sú výborné podmienky na lyžovanie.

 

Mapy a nákresy

JPG
JPG
224 kB
9.8.2022

Galéria objektu