Veľká Ves - Zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Otvorenie objektu:

1928

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Zastávka Veľká Ves leží na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati ŽSR 162 Lučenec - Utekáč.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu