Varín - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Nadmorská výška

350 mnm.

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

3 kV =   

Ďalšie informácie

Železničná stanica Varín leží na dvojkoľajnej elektrifikovanej trati ŽSR č. 180 Žilina - Košice.

Umiestnenie a určenie železničnej stanice

Železničná stanica Varín leží v km 329,374 elektrifikovanej dvojkoľajnej trate Kraľovany – Žilina – Púchov s rozchodom 1435 mm.
ŽST Varín je:
· odbočná pre stanicu Žilina - Teplička
· medziľahlá a zmiešaná podľa povahy práce

Rozčlenenie stanice

ŽST Varín má pridelenú nesamostatnú stanicu Žilina - Teplička, ktorá leží v km 3,350 elektrifikovanej jednokoľajnej trate Odbočka Potok – Žilina - Teplička - Odbočka Váh. Podľa povahy práce je stanica Žilina - Teplička medziľahlá a nákladná.

Styk dráh

· Vlečka Dolvap, s.r.o. zaúsťuje v železničnej stanici Varín do koľaje č. 3 výhybkou č. 9 a zo spojovacej koľaje 1C1 Varín – Žilina-Teplička výhybkami č. 20, č. 25 a č. 26. Hranice medzi železničnou dráhou a vlečkou sú stanovené koncovými stykmi výhybiek č. 9 v km 328,925, výhybky č. 20 v km 329,729, výhybky č. 25 v km 329,821, výhybky č. 26 v km 329,894.
· Bývalá vlečka Drevoindustria Varín s.r.o. Žilina odbočuje na vrútockom zhlaví z koľaje č.3 výhybkou č.8.
· Vlečka Meniareň Dubná Skala odbočuje z prvej traťovej koľaje medzi stanicami Vrútky – Varín výhybkou M1 v km 319,847. 
· Vlečka KIA MOTORS Slovakia spol. s. r. o. odbočuje výhybkou č. 1 v km 332,445 z 2. traťovej koľaje na Odbočke Váh.

Hlásnice, (hradlá), odbočky, nákladiská, závorárske stanovištia a zastávky až k susedným staniciam

· Vlečka Meniareň Dubná Skala odbočuje z prvej traťovej koľaje medzi stanicami Vrútky – Varín výhybkou M1 v km 319,847.
· Zástavka Strečno leží v km 326,004 medzi stanicami Vrútky – Varín. Je pridelená stanici Varín. Má jednu čakáreň pre cestujúcich, dve nástupištia dlhé 200 metrov. Je vybavená podchodom pre cestujúcich k nástupišťu pri druhej traťovej koľaji. Osvetlenie je elektrické ovládané časovým spínačom.
· Odbočka Potok leží v km 327,695 medzi stanicami Vrútky – Varín na 2. traťovej koľaji trate Kraľovany - Žilina. Je diaľkovo obsluhovaná zo stanice Varín.
· Odbočka Váh leží v km 333,582 medzi stanicami Varín – Žilina trate Kraľovany - Žilina. Je diaľkovo obsluhovaná zo stanice Žilina-Teplička.
· Vlečka KIA MOTORS Slovakia spol. s. r. o. odbočuje výhybkou č. 1 v km 332,445 z 2. traťovej koľaje na Odbočke Váh.
· Zástavka Teplička nad Váhom leží v km 334,122 medzi stanicami Varín – Žilina. Je pridelená stanici Varín. Zástavka nie je obsadená. Má dve nástupištia v dĺžke 200 metrov s úrovňovým prechodom. Osvetlenie je elektrické ovládané časovým spínačom.

Nástupištia

Zvýšené sypané nástupištia s pevnou hranou sa nachádzajú:
- vedľa koľaje č.4 v dĺžke 300 metrov
- medzi koľajou č.4 a č.2 v dĺžke 300 metrov
- medzi koľajou č.2 a č.1 v dĺžke 300 metrov

Úrovňové prechody pre vozíky a pre cestujúcich sa nachádzajú:

· v koľaji č.4
- pri východe zo stanice
- pred čakárňou
- pred vozňovo-prepravnou kanceláriou
· v koľaji č.2
- pred čakárňou
- pred vozňovo-prepravnou kanceláriou
- pred dopravnou kanceláriou

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

Stanica Varín je vybavená zabezpečovacím zariadením 3. kategórie (reléové zabezpečovacie zariadenie cestového systému s číslicovou voľbou) so svetelnými, na sebe závislými hlavnými návestidlami s rýchlostnou návestnou sústavou. Ovládanie je z dopravnej kancelárie výpravcu. 

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

· Vrútky – VarínV medzistaničnom úseku Vrútky – Varín je traťové zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie – obojsmerné automatické traťové zabezpečovacie zariadenie s úplnou blokovou podmienkou a s traťovým súhlasom, na zmene ktorého sa zúčastňujú výpravcovia obidvoch susedných staníc. Traťový úsek Vrútky – Varín je na druhej traťovej koľaji rozdelený na dva priestorové oddiely odbočkou Potok, ktorá je diaľkovo ovládaná zo stanice Varín.
· Varín – odbočka Váh
V medzistaničnom oddieli Varín – odbočky Váh je traťové zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie – obojsmerné automatické traťové zabezpečovacie zariadenie s traťovým súhlasom, na zmene ktorého sa zúčastňujú výpravcovia oboch susedných staníc s úplnou blokovou podmienkou zavedenou trvale.
· Odbočka Váh – Žilina
V medzistaničnom oddieli odbočka Váh – Žilina je traťové zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie – jednosmerné automatické traťové zabezpečovacie zariadenie s jednoduchou blokovou podmienkou.

Zariadenia v prepravnej prevádzke

· Rampy
Pre nakládku a vykládku je v stanici jedna bočná rampa o dĺžke 30 metrov vedľa koľaje č.6 a jedna čelná rampa na konci koľaje č. 8. K čelnej a bočnej rampe je prístup z cestnej pozemnej komunikácie.
· Manipulačné priestory
Pre nakládku a vykládku vozňov sú určené všeobecné nakládkové a vykládkové koľaje č.6 a č.8 s priľahlými manipulačnými priestormi.

 

Mapy a nákresy

PDF
PDF
141 kB
21.5.2010

Galéria objektu