Štúrovo - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Historické názvy

Párkány-Nána, Parkan-Nána

Koľaje v objekte

Dopravné: 52    Manipulačné: 31    Odstavné: 10    Ostatné: 8   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

25 kV 50 Hz   

Poskytované služby

Predaj cestovných lístkov, Predaj medzinárodných cestovných lístkov, Reštaurácia, občerstvenie, Sociálne zariadenia,

Ďalšie informácie

Žst. Štúrovo leží na trati ŽSR č. 130 Bratislava - Štúrovo - Szob ( MÁV ). Odbočuje z nej trať ŽSR č. 152 do Čaty a Levíc. Stanica je elektrifikovaná striedavou napäťovou sústavou. Stanica leží v katastri obce Nána. Po postavení trate mala niesla názov Párkány-Nána, od roku 1918 Parkan-Nána. Názov Šúrovo má od roku 1948. V roku 1974 boli vybudované kryté nástupištia a podchody k nástupištiam.
Poloha budovy : vpravo, v smere od Bratislavy

Trakčná prúdová sústava a napájacie zariadenie
Trakčné vedenie v ŽST Štúrovo je napájané z TNS Štúrovo (SK).
Trakčné vedenie je napájané striedavou jednofázovou trakčnou prúdovou sústavou 25 kV, 50 Hz.

Zabezpečovacie zariadenie
ŽST Štúrovo je vybavená staničným reléovým zabezpečovacím zariadením systému Integra-Domino.

Telekomunikačné a oznamovacie zariadenia
a) telefónne spojenie:
•    cez železničnú telefónnu ústredňu Štúrovo, s možnosťou volania do a z verejnej siete
•    traťové, pre úsek Štúrovo – Szob,
•    privolávací okruh: dopravná kancelária – vchodové návestidlo KL,
b) staničný rozhlas na informovanie cestujúcich.

História mesta

Mesto vzniklo na sútoku Dunaja a Hrona, bolo osídlené už v dobe kamennej. Asi 5000 ročné neolitické sídlisko bolo objavené v roku 1965 s pozostatkami zaujímavých kolových stavieb. Na území dnešného Štúrova je písomne doložená existencia hradu z r. 1304, ktorý zničili Turci spolu s mostom a kostolom. Na mieste hradu vybudovali Turci r. 1546 opevnenie dunajského mosta do Ostrihomu a nazvali ho Džizgerdelen Parkany. V r. 1589 tu Turci zaviedli týždenné trhy, ktorých tradícia sa zachováva dodnes. Nadväzuje naň jesenný jarmok svätého Šimona a Júdu. V roku 1848 bola dobudovaná železničná trať medzi Budapešťou a Štúrovom vrátane prvej železničnej budovy. Odvtedy sa štúrovská železničná stanica stala významným dopravným uzlom.

Mesto je obklopené s Kováčovskými kopcami s maximálnou výškou 395 m nad morom (vrch Burda).

Štúrovo je predovšetkým kúpeľným mestom. Termálne kúpalisko VADAŠ je právom slávne aj za hranicami. Svojou kapacitou nad 8.500 návštevníkov, obnovenými bazénmi rôznej veľkosti, krytou plavárňou, obnovenými radmi bufetov a sociálnych zariadení, možnosťou športovania ponúka ideálne podmienky na oddych milovníkom vody a slnka.

Územie mesta bolo osídlené už v kamennej dobe. V rímskom období sa v týchto miestach nachádzala strážna stanica „Anavum“. Mesto vzniklo pravdepodobne z osád Nána a Kakath, letohrádok Kakathvár dal v 10. storočí vybudovať syn maďarského kmeňového náčelníka Árpáda. Osada Kakath postupne získala na význame a bola akýmsi trhoviskom stredovekých kupcov z južnej a západnej Európy. V období vpádov bola osada opevnená, preto sa začal používať nový názov „Párkány“.

V roku 1724 bola obec povýšená na mestečko s jarmočným právom. Kráľ Karol IV. udelil mestu trhové právo, pričom najvýznamnejší bol trh Šimona a Júdu. Jeho história trvá dodnes. Po vzniku Československa v roku 1918 sa Parkan z vnútroštátneho mesta Uhorska mení na pohraničné mesto Československa. Konečná zmena názvu Parkan na Štúrovo sa udiala v roku 1948.

Mapy a nákresy

PDF
PDF
116 kB
9.8.2022

Ostatné prílohy

Galéria objektu