Sklené pri Handlovej - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Historické názvy

Sklené

Nadmorská výška

585 mnm.

Koľaje v objekte

Dopravné: 3    Manipulačné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Poskytované služby

Predaj cestovných lístkov, Sociálne zariadenia,

Ďalšie informácie

Železničná stanica Sklené pri Handlovej leží na trati ŽSR č. 145 Horná Štubňa - Prievidza.
Poloha budovy : vpravo, v smere od Hornej Štubne

Umiestnenie a určenie železničnej stanice

Železničná stanica Sklené pri Handlovej leží v km 6,406 jednokoľajnej trate Horná Štubňa - Prievidza. Je medziľahlou stanicou po prevádzkovej stránke a zmiešanou po stránke povahy práce. Je nesamostatnou stanicou pridelenou železničnej stanici Horná Štubňa. Sídlo prednostu stanice je v železničnej stanici Horná Štubňa.

Styk dráh

Vlečka vojenského útvaru  Sklené odbočuje výhybkou A1, ktorá sa nachádza medzi krajnou výhybkou číslo 1 a vchodovým návestidlom L. 

Hlásnice, (hradlá), odbočky, nákladiská, závorárske stanovištia a zastávky až k susedným staniciam

Zastávka Remäta leží v km 11,415 medzi stanicami Sklené pri Handlovej - Handlová.

Nástupištia

V železničnej stanici sú vybudované dve nástupištia typu TISCHER. Medzi koľajami číslo 1 a 2 v km 6,328 - 6,489 o dĺžke 161 m jednostranné. Medzi koľajami číslo 2 a 4 v km 6,315 - 6,406 o dĺžke 91 m jednostranné. Prechody pre cestujúcich a vozíky sú medzi koľajami číslo 2 a 4 v km 6,389 a 6,407.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

Železničná stanica má zabezpečovacie zariadenie 3.kategórie (zabezpečovacie zariadenie s reléovými závislosťami typu TEST 13).

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

V priľahlých medzistaničných úsekoch medzi stanicami Sklené pri Handlovej – Horná Štubňa a Sklené pri Handlovej – Handlová je traťové zabezpečovacie zariadenie 1. kategórie (telefonické dorozumievanie).

Zariadenia v prepravnej prevádzke

Úložná stanica pre plachty je v ŽST Martin.
Výmenná stanica pre palety je v ŽST Martin.
Zberná stanica pre prepravnú činnosť (vykládka, nakládka, objednávka vozňov a pod.) je v nákladnej pokladni v ŽST Diviaky. Zberná stanica pre účtovnú evidenciu je v nákladnej pokladni v ŽST Diviaky. Vozňové zásielky s tovarom pod colnou kontrolou v dovoze do času uvoľnenia zásielky colnými orgánmi sa odstavujú na koľaj číslo 4 medzi dopravnú kanceláriu a sklad tovaru.

Rampy:
Železničná stanica má bočnú rampu o dĺžke 50 m vedľa koľaje číslo 4, km poloha 6,355 – 6,405 s plochou 516 m, ktorá slúži na nakládku a vykládku vozňových zásielok. Prístup na rampu je z manipulačného priestoru VNVK, ku ktorému je prístupová cesta vpravo za staničnou budovou.

Manipulačné priestory:
Manipulačný priestor sa nachádza vedľa koľaje číslo 4 od bočnej rampy smerom na handlovské zhlavie a za bočnou rampou. Používa sa na nakládku a vykládku vozňových zásielok. Stanica je oslobodená od nočných manipulácii, v prípade mimoriadnosti manipulačné priestory osvetľuje výpravca.

Koľaje:
Priľahlá koľaj k rampe a manipulačnému priestoru je manipulačná koľaj číslo 4, jej užitočná dĺžka je 370 m. Manipulačná koľaj číslo 4 je krytá z oboch strán výkoľajkami Vk 1/3 a Vk 2/4 a je zapojená do dopravnej koľaje číslo 2.

Vlečka z železničnej stanici Sklené.

Všimol som si oplotenú bránu a priestor po pravej strane smerom na Hornú Štubňu. Vlečka vychádzajúca z brány, ktorá sa po 170 m pripojuje k traťovej koľaji tesne pred zhlavím stanice. Nie je dúfam tajomstvom, že v tunajšiom údolí sídli armáda, na to vlastne  upozorňuje tabuľka na plote, viditeľná i z vlaku "Vojenský priestor…" atd. Československá armáda sa tu usadila po druhej svotovej vojne. Prvý pokus o vybudovanie objektov mala armáda už pred vojnou.
Vtedy si armáda vyhliadla pre vybudovanie svojich objektov údolie s názvom Lauterseifen neďaleko obce , v blízkosti trate Handlová – Horná Štubňa. V roku 1937 bol vyznačený obvod staveniska, vytýčená trasa vlečky a začali sa vytínať 30-50 m široké pásy lesa v trasách skladíšť a kameňolomov. Na jeseň 1938 práce v dôsledku mobilizácie pomaly  ochabovali a neskôr sa prestalo úplne. Stavebná firma Ing. J. Matuška, Praha mala k dispozícii 5 km úzkokoľajku s dvoma benzínovými rušňami, 150 vozňov. Po vzniku Slovenského štátu, 14. 3. 1939, úradníci vojenskej správy odišli, si firma svoj inventár odviezla a baraky na uskladnenie materiálu, kancelárie a ubytovne robotníkov rozpredala. Dozor nad ponechaným stavebným materiálom prevzala HG a FS Sklené. Slovenská armáda o tento priestor záujem nemala. V roku 1942 sa všetko odovzdalo lesnej správe. Lesy tak získali koľajový materiál na budovánie a opravy svojich vlečiek na rôznych miestach.
Z železničných stavieb bola hotová len vlečka zo stanice v dĺžke asi 700 m k ústí údolia, vrátane koľajišťa náhradnej stanice so štyroma koľajami, na konci s kamenno - betónovým nadjazdom. Položeny boli i dve krátke odbočky s nepodbitými podvalmi, ďalšie dve vetve mali vybudovaný spodok a miesto ďalších dvoch zostali len vyrúbané pásy lesa …
Po vojne sa vybudovala terajšia vlečka a patrí ASR.

Cestovné lístky

JPG
JPG
120 kB
5.4.2009

Mapy a nákresy

JPG
JPG
170 kB
5.4.2009

Galéria objektu