Rohožník - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Historické názvy

Rarbok

Otvorenie objektu:

15. 11. 1911

Koľaje v objekte

Dopravné: 3    Manipulačné: 3    Ostatné: 6   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

ŽST Rohožník

Pomerne čulá stanica, kde sa o prácu pre dopravcov stará cementáreň. Zaujímavosťou je, že sem zachádzajú všetci významnejší dopravcovia. Osobná doprava je na trati od roku 2003 pozastavená. Krátkodobo sa neúspešne v GVD 2004 / 2005 pokúšala obnoviť osobnú dopravu BRKS.

Stanica je mimoriadne fotogenická, svojou rozmanitosťou dopravcov.

V gálérii sú aj fotografie z bývalej stanice Rohožník, ktorá leží na pôvodnej trati č. 112 Zohor - Plavecký Mikuláš (dnes vlečka cementární). Nová trať bola po výstavbe cementárne preložená západnejšie.

Niečo z histórie:

História železnice v obci sa začala písať od 9.decembra 1911, keď bol daný do prevádzky traťový úsek Uhorská Ves - Zohor - Rohožník - Plavecký Mikuláš, vybudovaný na náklady Bratislavskej župy. Železničná trať viedla za dedinou a železničná stanica stála neďaleko bývalej parnej píly, kde bolo zriadené nové depo. Pre obyvateľov to bola veľká udalosť, ale aj prepych viezť sa na podkarpatskej parnej lokálke. V tej dobe cestovalo vlakom málo ľudí, zväčša len tí bohatší.

Železnica sa stala pre región Podhoria veľmi dobrým zdrojom pracovných miest a samozrejme s rozvojom poľnohospodárstva, priemyselnej výroby, ťažbou dreva a kameňa najväčším prepravcom. V roku 1944 začala nemecká armáda budovať, resp. predlžovať trať z Plaveckého Mikuláša do Jablonice. Násypy a mosty boli už vybudované, bolo treba len položiť podvaly a koľajnice, ale postupujúca Červená armáda nedovolila Nemcom trať dokončiť. Zostatky tejto trate je možné vidieť ešte v týchto časoch. Žiaľ, z histórie sa toho veľa nezachovalo. Počas prevádzky bola vplyvom počasia viackrát prerušená doprava z dôvodu silných dažďov a vysokých závejov, ale najdlhšie prerušenie dopravy (od 4.apríla do 29.júla 1945) spôsobil odchod Nemcov, ktorí pri ústupe pred Červenou armádou na viacerých úsekoch trate zničili železničný zvršok.

 V roku 1962 bola dokončená stavba zosilnenia železničnej trate od Zohoru po Rohožník. Staré koľajnice, ktoré tu boli od postavenia železnice, boli vymenené za silnejšie a drevené podvaly za betónové. Tým sa zvýšil osový tlak vagónov. Úsek trate Rohožník - Plavecký Mikuláš sa zosilňoval v nasledujúcom roku. Parné lokomotívy prestali jazdiť v roku 1970. Ďalším významným obdobím železnice je rok 1971, keď pri výstavbe Kombinátu Záhorie bola trať preložená bližšie k obci a začalo sa s výstavbou novej modernej železničnej stanice. Na tejto úlohe intenzívne pracovalo Železničné staviteľstvo Bratislava ako hlavný dodávateľ stavebných prác. Na konci roku tu pracovalo asi 250 zamestnancov. Nová stanica bola slávnostne odovzdaná do používania 30.apríla 1975. V roku 1977 bolo koľajisko v stanici rozšírené o tri koľaje a bol ukončený odvoz zeminy na rašelinu. Pôvodnú železničnú stanicu využíva HIROCEM a.s. ako vlečkovú koľaj. I keď sa transformácii nevyhli ani železnice Slovenskej republiky, predsa má železnica nesmierny hospodársky a spoločenský význam a v neposlednom rade dotvára kolorit podkarpatskej nížiny.

Dostupnosť

Železničná stanica je na južnom konci mestečka, od obecného úradu vzdialená cca. 1 kilometer (12 minút) po Športovej, Kuchynskej a Staničnej. Autobusová stanica je vzdialená asi 7 minút/600 metrov po Staničnej a Kuchynskej. Vychádzajú odtiaľ linky smerom do Bratislavy, Malaciek a Senice. Z autobusovej stanice vychádza aj modrá značka cez Baďuru, sedlo Skalka, Sklenú hutu, Sedlo Uhliská, Klokoč, Amonovu lúku, sedlo Báborská a Plavecký hrad do Plaveckého Podhradia. Prechádza tadiaľto aj modrá cyklotrasa z Vysokej pri Morave do Nového Mesta na Váhom.

Mapy a nákresy

PDF
PDF
145 kB
6.11.2009

Galéria objektu