Andač - Zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Železničná zastávka Andač leží na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati ŽSR č. 141 Leopoldov - Kozárovce, v medzistaničnom úseku Zbehy - Alekšince.
Poloha zastávky: vpravo, v smere od Leopoldova.

Zastávka Andač má vyvýšené nástupište v dĺžke 150 metrov, elektrické osvetlenie z Obecného úradu.

Železničná trať Lužianky - Zbehy - Hlohovec - Leopoldov bola stavaná v rokoch 1896-1898. Úsek Lužianky - Zbehy - Hlohovec bol sprevádzkovaný 18.12.1897 a úsek Hlohovec - Leopoldov 31.3.1898. Pôvodné plány boli na úzkokoľajnú trať. Stoličný snem tento návrh odmietol a bol vypracovaný nový projekt na trať riadnej šírky. Súbežne so stavbou trate boli postavené aj budovy železničnej stanice. Železničná stanica Horné Rišňovce bola zriadená na križovanie vlakov s vodárňou. Po zlúčení obce Horné a Dolné Rišňovce bol názov železničnej stanice Rišňovce.

   Do roku 1924 bola k železničnej stanici Horné Rišňovce pričlenená aj železničná stanica Alekšince a zastávka Andač. V roku 1925 bola stanica Alekšince a zastávka Andač odčlenená až do 1.3.1980, kedy stanica Alekšince mala svojho prednostu. Administratívne patrila pod železničnú stanicu Rišňovce do júna 1980 aj zastávka Kľačany. Od júna 1980 bola zastávka Kľačany a hlásnica Zajačie pričlenená k železničnej stanici Hlohovec. Od marca 1980 bola železničná stanica Alekšince a zastávka Andač pričlenená späť k železničnej stanici Rišňovce. V roku 1933 bol daný do prevádzky novozriadený traťový telefón Leopoldov - Zbehy a súčasne bola zrušená zvonková linka na batériový prúd. V roku 1940 bola uskutočnená veľká prístavba a rozšírenie stanice o jednu dopravnú koľaj.
   Prvým prednostom železničnej stanice Horné Rišňovce bol Kugler. Bol to miestny občan, jeho sestra bola pravdepodobne vedúcou poštového úradu v obci. Po roku 1918 sa odsťahoval. Z rokov 1918-1923 nemáme údaje o železničnej stanici. Vieme iba, že tu určitú dobu ako prednosta pôsobil Harant. Od roku 1924 sú podrobnejšie in- formácie o železničnej stanici, nakoľko prednosta Eugen Justus začal písať "Pamätnú knihu miestnej železničnej stanice".

  Do obdobia, kým nebola zavedená štátna autobusová doprava (1946-47) občania z Rumanovej, ktorí cestovali vlakom, dochádzali na železničnú stanicu v Rišňovciach pešo alebo na bicykloch za každého počasia. Počet cestujúcich vlakom po zavedení autobusovej dopravy značne klesol.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu