Pernek pri Zohore - Zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Historické názvy

Pernek na Záhorí

Otvorenie objektu:

15.11.1911

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Pernek

Zastávka sa nachádza na jednokoľajnej trati ŽSR 112 Zohor - Plavecký Mikuláš. Osobná doprava na trati je od roku 2003 zastavená.

Za prvej svetovej vojny, v roku 1917, spoločnosť Klímove banské a hutné závody postavila úzkokoľajku pre dopravu suroviny z baní do továrne pri zastávke a nákladisku Pernek . Bola asi 6 km dlhá (pozn. red. – pozri tiež poznámku J. Karoviča na str. 2), s jednou úvraťou približne v polovici trasy pre lepšie zvládnutie výškového rozdielu. V dôsledku povojnovej krízy bola v roku 1922 ťažba v baniach zastavená a v roku 1924 firma likvidovaná. Železnička bola pravdepodobne tiež zrušená.

Obec Pernek

Pernek sa spomína v r. 1394. Obyvatelia sa živili výrobou metiel, pestovaním konope, povozníctvom. V chotári bol kameňolom, bane na striebro, zlato, ťažili sa tu železné rudy. Pamiatky: rímsko-katolícky barokový kostol (1672-75), Kalvária (1803). V chotári ležia Pernecké jazerá a Majerský rybník.

Dostupnosť

Železničná zastávka je vzdialená od obecného úradu a centra obce 2,2 km/29 minút na severozápad po ceste smerom na Malacky. Leží priamo pri priecestí. Niekoľkokrát za deň na tejto zastávke stoja aj autobusy z Malaciek do Kuchyne alebo cez Pezinskú Babu do Pezinka a späť. Turistický smerovník je v obci pri obecnom úrade. Vychádza od neho modrá na Pezinskú babu a ďalej do Pezinka a žltá cez sedlo pod Javorinou, Rybníček, Zbojnícke, Vápenku, rázcestie Nad hvezdárňou, Zámčisko a rázcestie pod ním, na rázcestie pod Peprovcom. Taktiež tu prechádza modrá cyklotrasa z Vysokej pri Morave do Nového Mesta nad Váhom.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu