Madunice - Zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 2   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

25 kV 50 Hz   

Ďalšie informácie

Zastávka/Hradlo/AH

Umiestnenie na trati: ŽSR 120: Bratislava - Žilina [Km 67,885]
Zrušenie objektu:
Historické názvy: 
Koľaje v objekte: 2
Rozchod:  1435 mm
Elektrifikácia:  25 kV 50 Hz

Železničná zastávka Madunice leží na trati ŽSR č. 120 Bratislava hl.st. - Žilina, v medzistaničnom úseku Leopoldov - Veľké Kostoľany. Pri modernizácii V. železničného koridoru prešla zastávka v roku 2006 prestavbou. Poloha budovy : vpravo, v smere od Bratislavy hl.st.

Vznik názvu Maduníc
Dr. Július Pauer vo svojej mape Mapa Uhorska z doby sv. Štefana, kráľa uhorského. Už uvádza Madunice pod názvom Medencz. Mapa je z roku 1897. Na tejto mape od Maduníc na juh v bezprostrednej blízkosti sa nachádza doteraz neznáma obec BIN – možno terajší Červeník. Maďarské pomenovanie Medencz, Maďari odvodzovali zo slova koryto – Vágmedencz – koryto Váhu. Pôvodný Váh tiekol kedysi v bezprostrednej blízkosti Maduníc, ba až priamo cez Madunice. V roku 1560 na rozkaz uhorského prímasa Mikuláša Oláha navštívil vizitátor Michal Szegedi všetky fary ostrihomského arcibiskupstva. Vo vizitácii spomína
Drahovce a Madunice ako Drahocz, Madonicz. A tak teda zo slova Vágmedencz vzniká postupne Medencz, Madonicz, Madonic, Madunic, Madunice. Iná verzia o vzniku názvu Maduníc podáva za základ latinské pomenovanie rastliny kostivalu lekárskeho – medunica – symphytan oficinale, ktorý sa dosiaľ nachádza
na našom území.

Zastávka slúžila aj ako hradlo Hr. Madunice. Hradlo bolo nahradené počas modernizácie V. koridoru (2008) automatickým hradlom AH Madunice.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu