Krompachy - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 8    Manipulačné: 2    Ostatné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

3 kV =   

Poskytované služby

Autobusová zastávka, Informačná kancelária, Predaj cestovných lístkov,

Ďalšie informácie

Žst. Krompachy leži na elektrifikovanej trati č. 180 (Žilina - Košice) medzi žst. Spišské Vlachy a Margecany.

Železničná stanica Krompachy leží v km 144,068 dvojkoľajnej elektrifikovanej trate Košice - Kraľovany.
Je stanicou nesamostatnou, pridelenou ŽST Margecany (sídlo prednostu ŽST). Zmiešanou - podľa povahy práce. Medziľahlou - po prevádzkovej stránke. 

Styk dráh

Vlečka Kovohuty a.s. Krompachy odbočuje zo staničnej koľaje číslo 8 výhybkou číslo 21 v km 144,280.
Vlečka Závody silnoprúdovej elektrotechniky (SEZ) a.s. Krompachy odbočuje v priamom pokračovaní z vlečky Kovohuty a.s. z koľaje číslo 1 výhybkou číslo K1 v km 0,783 (ŽSR km 144,059), ktorý je totožný zo začiatkom vlečky.

Hlásnice, (hradlá), odbočky, nákladiská, závorárske stanovištia a zastávky až k susedným staniciam

Traťový úsek ŽST Margecany – ŽST Krompachy :
- zast. Kluknava – leží v km 138,896. 
- zast. Richnava – leží v km 141,020.

H l á s n i c e pre jazdu vlakov po nesprávnej koľaji smer :
Margecany – Krompachy : Rybárske – odd. návestidlo 1374 v km 137,473 predzvesť 1360 v km 136,045
Hornád – samostatné návestidlo v km 140,430 predzvesť 1392 v km 139,202
Krompachy - Margecany : Hornád – odd. návestidlo 1405 v km 140,530 predzvesť 1419 v km 141,915
Rybárske – odd. návestidlo 1367 v km 136,790 predzvesť 1381 v km 138,085

Krompachy – Spišské Vlachy : 
Kolinovce – odd. návestidlo 1480 v km 147,870 predzvesť 1464 v km 146,390
Spišské Vlachy – Krompachy : 
Kolinovce – odd. návestidlo 1473 v km 147,335 predzvesť 1478 v km 148,830

Nástupištia

V stanici sú zriadené 3 vyvýšené nástupištia pre nástup a výstup cestujúcich
- pri koľaji č. 5 obrubníkové nástupište v dĺžke 175 m,
- pri koľaji č. 3 obrubníkové nástupište v dĺžke 299 m,
- pri koľaji č. 1 obrubníkové nástupište v dĺžke 299 m,
a jedno ostrovné nástupište medzi koľajami č. 2 a 4 v dĺžke 299 m. Príchod a odchod k obrubníkovým nástupištiam je cez vestibul staničnej budovy alebo okolo staničnej budovy.
Prechody pre cestujúcich a vozíky v úrovni koľají sú zriadené :
- oproti dopravnej kancelárie cez koľaje
- na konci staničnej budovy na žilinskom zhlaví
Prechody pre cestujúcich sú zriadené cez koľaje 7 až 3. Prechod cez koľaje 1 a 2 je služobný, prechod cestujúcich je zakázaný. Príchod a odchod na ostrovné nástupište je cez podchod. Schodište podchodu je vľavo od východu z vestibulu staničnej budovy.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

V železničnej stanici Krompachy je reléové staničné zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie. Pre vchody z nesprávnej koľaje sú zriadené vchodové návestidlá 1L a 2S so samostatnými predzvesťami Pr1L a Pr2S.

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

V medzistaničnom úseku Margecany - Krompachy je traťové zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie jednosmerné s trojznakovým návestením a prenosom návestných znakov pre zariadenie VZ.
V medzistaničnom úseku Krompachy - Spišské Vlachy je traťové zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie jednosmerné s trojznakovým návestením a prenosom návestných znakov pre zariadenie VZ.

Zariadenia v prepravnej prevádzke

a) Manipulačné priestory :
- Nakládka a vykládka vozňových zásielok sa vykonáva na všeobecnej nakládkovej a vykládkovej koľaji / VNVK / č. 7.
b) Rampy :
- bočná rampa s dĺžkou 30 m sa nachádza pri zarážadle koľaje č. 7b.
c) koľajová váha a obrysnica sa v stanici nenachádza.
d) Osvetlenie vykladacích a nakladacích priestorov nezodpovedá norme STN 36 0061 - úľava z nočných manipulácii platí pre zásielky všetkého druhu.

Mapy a nákresy

JPG
JPG
96 kB
16.4.2020

Galéria objektu