Kostoľany nad Hornádom - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Historické názvy

Družstevná pri Hornáde

Koľaje v objekte

Dopravné: 5    Manipulačné: 3   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

3 kV =   

Poskytované služby

Predaj cestovných lístkov,

Ďalšie informácie

Žst. Kostoľany nad Hornádom (okres Košice okolie) leží na dvojkoľajnej elektrifikovanej trati č. 180 Košice - Žilina. Do GVD 2004/05 mala stanica názov Druzstevná pri Hornáde. V ŽST sa nachádza vlečkové koľajisko.

V okolí stanice sú zaujímavé oceľové mosty cez rieku Hornád.

Nesamostatná železničná stanica KOSTOĽANY nad Hornádom leží v km 107,350 dvojkoľajnej elektrifikovanej trate Košice – Kraľovany. Sídlo prednostu je v ŽST Košice.
Je stanicou III. kategórie,
 zmiešanou – podľa povahy práce
 medziľahlou po prevádzkovej stránke.

Rozčlenenie stanice

Nesamostatná stanica Kostoľany nad Hornádom je zmiešanou stanicou a to osobnou a nákladnou.
Pre železničnú prevádzku slúži budova ŽST s koľajiskom novej ŽST. Koľajisko starej ŽST slúži iba pre manipulačné účely.

Styk dráh s vlečkami

 CHEMIKA, a.s. Vlečka odbočuje v km 8,252 z koľaje č. 3 výhybkou č. 4Ch v starej stanici. Koľaje vlečky
sú č. 5 a č. 7. Obidve koľaje sú na žilinskom zhlaví ukončené zarážadlom s mechanickým zriaďovacím návestidlom s návesťou POSUN ZAKÁZANÝ.
 VSŽ DOLOMIT, a.s. Malá Vieska. Vlečka odbočuje v km 8,068 z koľaje č. 1 starej stanice, výhybkou č. 1s. Koľaje vlečky sú č. 2 a č. 4, ktoré sú kusé a na žilinskom zhlaví opatrené zarážadlom s mechanickým návestidlom
s návesťou POSUN ZAKÁZANÝ.

Zastávky a PZZ až k susedným staniciam
 PZZ v km 102,738: Medzi ŽST Košice – ŽST Kostoľany nad Hornádom je úrovňové PZZ ( na zastávke
Ťahanovce ), ktoré je zabezpečené automatickým PZZ typu AŽD 71 so závorami a sú obsluhované jazdou vlaku.
 PZZ v km 109,940: Medzi ŽST Kostoľany nad Hornádom – ŽST Kysak je úrovňové PZZ, ktoré je zabezpečené výstražným svetelným zabezpečovacím zariadením typu AŽD 71 bez závor a je obsluhované jazdou vlaku.
Zastávka Ťahanovce leží v km 102,746 medzi stanicami Košice – Kostoľany nad Hornádom. 
Zastávka Trebejov leží v km 112,507 medzi ŽST Kostoľany nad Hornádom – Kysak

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

ŽST Kostoľany nad Hornádom je vybavená zabezpečovacím zariadením 3. kategórie – RZZ ( releové zabezpečovacie zariadenie ).

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

Medzi ŽST Kostoľany nad Hornádom – ŽST Košice je obojsmerný univerzálny automatický blok, pričom na 1. traťovej koľaji sú 4 traťové oddiely ohraničené oddielovými návestidlami automatického bloku a na 2. traťovej koľaji je 5 traťových oddielov ohraničených oddielovými návestidlami automatického bloku.
Medzi ŽST Kostoľany nad Hornádom – ŽST Kysak je obojsmerný univerzálny autoblok, pričom na 1. traťovej koľaji sú 4 traťové oddiely ohraničené oddielovými návestidlami automatického bloku a na 2. traťovej koľaji sú 4 traťové oddiely ohraničené oddielovými návestidlami automatického bloku.

Zariadenia v prepravnej prevádzke

Skladiská:
 ŽST má sklad na rampe pri koľaji č. 9
Rampy:
 ŽST má dve bočné rampy a to pri koľaji č. 6, ktorej dĺžka je 80 m a pri koľaji č. 9, ktorej dĺžka je 80m
 koľaj č. 6 má trakčné vedenie na obidvoch zhlaviach až po rampu. Časť koľaje popri rampe v dĺžke 80 m nemá rakčné vedenie
 koľaj č. 9 má trakčné vedenie v celej dĺžke a dá sa vypnúť samostatne.
Manipulačné priestory:
 manipulačné priestory pri koľaji č. 6 a to od rampy až po Se 11 a nie sú osvetlené
 manipulačné priestory pri koľaji č. 9 sú od ohrady SMÚ ZTS až po rampu a nie sú dostatočne osvetlené
 uvedené manipulačné priestory nemajú spevnenú plochu.
Zložiská:
 vedľa koľaje č. 6 od rampy má zložisko KERKO, a. s. Košice, ktoré slúži pre skládku keramického ílu a na nakládku do železničných vozňov.
Koľaje:
 príľahlé koľaje k manipulačnému miestu sú: koľaj č. 6 má užitočnú dĺžku 650 m, koľaj č. 9 má užitočnú dĺžku 188 m.

Mapy a nákresy

JPG
JPG
125 kB
16.4.2020

Galéria objektu