Koniarovce - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Železničná stanica Koniarovce leží na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati ŽSR č. 140 Nové Zámky - Prievidza.

V železničnej stanici zaúsťuje do koľaje č.5 výhybkou č. T1 vlečka DMG, s.r.o. Hranica medzi železničnou dráhou a vlečkou je v km 51,856.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu