Kokava nad Rimavicou - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Žst. Kokava nad Rimavicou leží na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati ŽSR 162 (Lučenec - Utekáč) medzi žst. Poltár a zast. Utekáč.

Povolenie pre výstavbu úseku miestnej železnice z Poltáru do Kokavy nad Rimavicou (17,1 km) a vlečiek do sklární v Zlatne a Kokave n. Rimavicou bolo udelené nariadením MO č. 79438/906.XI.19 ako dodatok k pôvodnej koncesii. Ďalším dodatkom tejto koncesie sa stal výnos MO 94888/908, ktorý povolil koncesionárom postaviť vlečku z Kokavy n. Rimavicou do Utekáča (Üjantalvölgy) k tamojším sklárňam (5,9 km).

Mapy a nákresy

JPG
JPG
180 kB
16.4.2020

Galéria objektu