Kluknava - Zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 2   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

3 kV =   

Ďalšie informácie

Železničná zastávka Kluknava leží na trati ŽSR č. 180 Žilina - Košice, v medzistaničnom úseku Krompachy - Margecany. Má dve vyvýšené nástupištia „Tischer“ pozdĺž 1. a 2. hlavnej traťovej koľaje v dĺžke 150 m, pre prechod cestujúcich medzi nástupišťami je zriadený podchod. Nemá prístrešok pre cestujúcich. Elektrické osvetlenie je ovládané časovým spínačom. Staničný rozhlas je ovládaný zo ŽST Krompachy. Zastávka nie je obsadená.
Poloha budovy : vpravo, v smere od Žiliny

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu