vlečka ZDA Partizánske - Vlečka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Zrušenie objektu

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Vlečka do podniku ZDA Partizánske bola zaústená do stanice Veľké Bielice. V júli 2015 bola koľaj vlečky v dĺžke 3,5 km ( od stanice Veľké Bielice po rozvetvenie vlečky v areáli bývalých závodov ) vytrhaná.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu