Jablonové - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Otvorenie objektu:

15.11.1911

Rozchody koľají

1 435 mm   

Poskytované služby

Autobusová zastávka,

Ďalšie informácie

Žst Jablonové sa nachádza na trati ŽSR 112 Zohor - Plavecký Mikuláš. Prevádzka bola zahájená v roku 1911. Osobnú dopravu na trati zastavila ZSSK v roku 2003. Neúspešný pokus o obnovenie osobnej prevádzky mala spoločnosť BRKS. V roku 2005 po veľkých problémoch dopravu zastavila. Nákladná doprava na trati Zohor – Rohožník je však dosť veľká.

O trati Zohor - Plavecký Mikuláš

Trať bola postavená ako časť Bratislavskej župnej miestnej železnice spolu s traťou Zohor - Záhorská Ves. Koncesiu na výstavbu trate získali dr. Emil Révesz z Malaciek a Ing. Ľudovít Fábián z Budapešti. Prevádzka na trati sa začala 15.11.1911.

Trať vedie pomerne nenáročným terénom Záhorskej nížiny na úpätí Malých Karpát. Medzi stanicami Zohor a Lozorno mimoúrovňovo križuje na železobetónových mostoch cestu z Bratislavy do Malaciek a diaľnicu D2 z Bratislavy do Prahy. Úsek Zohor - Rohožník bol v polovici sedemdesiatych rokov modernizovaný kvôli výstavbe cementárne v Rohožníku, vďaka ktorej sa podstatne zvýšil objem nákladnej dopravy. Boli postavené nové stanice Jablonové, Kuchyňa a Rohožník, traťová rýchlosť v modernizovanom úseku je 70 km/h.

V prevádzke boli nasadzované rady T 466.0 (dnes 735), neskôr T 466.2 (dnes 742) na pravidelných nákladných vlakoch dodnes. V úseku Zohor - Rohožník možno vďaka silnej nákladnej doprave zabezpečovanej sčasti v réžii súkromných dopravcov občas uvidieť aj iné rady motorových rušňov. Z motorových vozňov boli v 40. rokoch nasadzované stroje radu M 120.3, neskôr M 130.0 a v posledných rokoch prevádzky najmä motorové vozne radu 810.

V roku 2003 bola ZSSK osobná doprava zastavená a následne obnovená spoločnosťou BRKS (Zohor-Rohožník). V januári 2005 Zohor-Rohožník opäť zastavená.

Najmä vďaka cementárni v Rohožníku je na trati silná nákladná doprava, na štyroch pároch nákladných vlakov sú nasadzované dvojice motorových rušňov radu 742, isté oživenie prinášajú aj pomerne časté ucelené nákladné vlaky súkromných dopravcov. Po trati sa takisto prepravuje drevo nakladané v Plaveckom Mikuláši a Rohožníku, nákladnú železničnú dopravu využíva aj vojenské letisko v Kuchyni.

O obci Jablonové

Obec leží v juhovýchodnej časti Záhorskej nížiny vo výške 229m nad morom, 6 km od diaľnice Bratislava-Brno, 27 km od Bratislavy a 16 km od mesta Malacky na úpätí Malých Karpát. V súčasnosti v obci žije 1061 obyvateľov.

Najstaršia písomná zmienka pochádza z roku 1206. Jablonové je jednou z mála obcí osídlených od čias Veľkej Moravy až dodnes. Jablonové je jedným z mála sídlisk, ktoré pretrvali zánik Veľkomoravskej ríše. Prvá písomná zmienka o obci je datovaná v roku 1206. Názov Jablonového sa po prvýkrát spomína rovnako v roku 1206 ako Jablam Terra, v roku 1231 Hablan villa. Takéto názvy boli typické najmä pre horské prechody a cesty smerujúce k hraniciam. Jabloňové stromy plnili v 11.-12. storočí v Uhorsku obrannú funkciu. Robili sa z nich zátarasy na zabránenie postupu nepriateľa, pretože divé jablone majú tvrdé drevo a pichľavé konáre. Takýmto spôsobom je možné vysvetliť aj vznik názvu obce Jablonové. Patrila najskôr grófovi Alexandrovi a jeho synom, neskôr bratislavskému richtárovi Jakubovi. V 16. storočí boli vlastníkmi Seredyovci a napokon Pálffyovci.

Obec prestála Thökölyho povstanie, útok Turkov na Viedeň, dvojnásobné vypálenie cisárskymi žoldniermi a tri cholerové rany. V časoch epidémie vznikol pre 314 obetí cholerový cintorín, existujúci dodnes.

Dostupnosť

Železničná stanica je na severozápadnom konci obce, od obecného úradu vzdialená asi 1,2 km = cca. 16 minút - smerom od úradu treba vyjsť na hlavnú cestu smerom do Perneka a pred poštou odbočiť doľava popri Jednote a škôlke a pred priecestím vpravo. Autobusová zastávka je najbližšie pri spomínanej Jednote, autobusy z nej pravidelne chodia do Bratislavy, Malaciek a Rohožníka. Z obce vychádza zelená značka na rázcestie Vŕšky a prechádza tadiaľto spomínaná modrá cyklotrasa z Vysokej pri Morave do Nového Mesta nad Váhom.

Mapy a nákresy

PDF
PDF
81 kB
6.11.2009

Galéria objektu