Vrútky - priecestie v km 315,519 - Priecestie

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 2    Manipulačné: 1    Odstavné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

3 kV =   

Ďalšie informácie

Železničné priecestie leží v km 315,519 trate ŽSR č. 180 Žilina - Košice. Trať na priecestí križuje účelovú komunikáciu. Priecestie je vybavené zabezpečovacím zariadením typu PZS 2Z ( Priecestné zariadenie svetelné 2. kategórie so závorami ). Kontrolné prvky sú umiestnené v žst. Vrútky nákladná stanica.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu