Chrenovec - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 2    Manipulačné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Železničná stanica Chrenovec leží na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati ŽSR č. 145 Horná Štubňa - Prievidza.

Umiestnenie a určenie železničnej stanice

Železničná stanica Chrenovec leží v km 8,886 jednokoľajnej trate Horná Štubňa – Prievidza. Je nesamostatnou stanicou pridelenou k železničnej stanici Handlová, kde je sídlo prednostu.
Zmiešanou – podľa povahy práce.
Medziľahlou – po prevádzkovej stránke.

Hlásnice, (hradlá), odbočky, nákladiská, závorárske stanovištia a zastávky až k susedným staniciam

Zastávka Ráztočno leží v km 12,958 medzi stanicami Handlová a Chrenovec. Je neobsadená, administratívne je pridelená ŽST Handlová. Zastávka nemá výdajňu cestovných lístkov. Má krytý perón v dĺžke 20 m a vyvýšené nástupište typu Tischer v dĺžke 150 m, elektrické osvetlenie.

Zastávka Jalovec leží v km 11,542 medzi stanicami Handlová a Chrenovec. Administratívne je pridelená ŽST Handlová. Má vyvýšené nástupište typu Tischer
v dĺžke 100 m, elektrické osvetlenie.

Nástupištia

Stanica má dve vyvýšené nástupištia typu Tischer pri koľaji č. 1 v dĺžke 169 m, pri koľaji č. 2 v dĺžke 170 m. Prechod pre cestujúcich je v úrovni dopravnej kancelárie cez koľaj č. 3 a č. 1 a druhý prechod je pri skladišti tovaru cez koľaj č. 3. Prechod pred dopravnou kanceláriou slúži aj pre vozíky.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

V železničnej stanici Chrenovec je zabezpečovacie zariadenie 1. kategórie (nezávislé návestidlá), ručne prestavované výhybky opatrené výmenovými zámkami.

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

V medzistaničných úsekoch Chrenovec – Handlová, Chrenovec – Prievidza je traťové zabezpečovacie zariadenie prvej kategórie telefonický spôsob dorozumenia, obojsmerne.

Zariadenia v prepravnej prevádzke

Skladiská:
stanica má skladisko tovaru o užitočnej ploche 35 m2.
Rampy:
v stanici je bočná rampa dlhá 20 m o užitočnej ploche 123 m2, k rampe vedie cesta z miestnej komunikácie.
Koľajová váha:
stanica má koľajovú váhu s neprerušenou koľajou o dĺžke 10 m a únosnosťou 45 t.
Manipulačné priestory:
pri koľaji č. 3 je spevnený manipulačný priestor, ktorý slúži na nakládku a vykládku vozňových zásielok.

Mapy a nákresy

PDF
PDF
161 kB
21.4.2010

Galéria objektu